Studia MBA - nowy krok na drodze do kariery

Studia MBA wciąż zyskują na popularności. Dzieje się tak nie bez powodu -  studenci, którzy  posiadają dyplom magistra, zdają sobie sprawę, że posiadanie wyższego wykształcenia może nie wystarczyć do otrzymania wartościowej i dobrze płatnej pracy. Z tego powodu decydują się na elitarne studia podyplomowe, których ukończenie wprawdzie nie wiąże się z nadaniem kolejnego naukowego tytułu, ale za to umożliwia przyswojenie specjalistycznej wiedzy, tak bardzo cenionej obecnie przez pracodawców. Na czym polegają studia MBA i jakie są korzyści z ich ukończenia?

 

Studia MBA (ich pełna angielska nazwa brzmi: Master of Business Administration) to studia podyplomowe trwające od roku do dwóch lat, prowadzone zazwyczaj w trybie zaocznym. Czym wyróżniają się na tle innych podyplomówek? Programy nauczania są  współtworzone lub sygnowane przez uczelnie zagraniczne, a dyplom ich ukończenia jest uznawany poza granicami naszego kraju. Na tego rodzaju studiach wykładane są przedmioty związane z księgowością, finansami, prawem i zarządzaniem, co stanowi świetne kompendium wiedzy dla przyszłych przedsiębiorców i menedżerów. Badania przeprowadzone przez jeden z think-thanków wyraźnie pokazują również, że absolwenci MBA zarabiają znacznie lepiej od kolegów posiadających jedynie tytuł magistra.

 

Dla kogo są studia MBA?
Ukończenie studiów MBA nie jest niezbędne do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej czy otrzymania awansu i wyższego wynagrodzenia. Do kogo są zatem adresowane? Według przeprowadzonych badań osoby, które decydowały się na podjęcie tego rodzaju studiów, liczyły przede wszystkim na otrzymanie dostępu do profesjonalnej wiedzy menedżerskiej czy sieci kontaktów zawodowych. Dużą rolę odgrywała również osobista satysfakcja z posiadania dyplomu MBA. Oczywiście nie brakowało osób, które liczyły na możliwość otworzenia nowych perspektyw zatrudnienia czy zdobycia awansu, jednak nie stanowiły one znaczącej większości.

 

Co to oznacza? Studenci MBA to przede wszystkim osoby ambitne, które chcą nieustannie rozwijać się w kierunku związanym z  finansami, zarządzaniem i prawem. Osoby decydujące się na ten rodzaj studiów wiążą swoją przyszłość głównie z wyższymi stanowiskami menedżerskimi i kierowniczymi, a nabyta wiedza i umiejętności mają pozwolić na osiągnięcie tego celu.

 

Warto pamiętać, że możliwość podjęcia nauki na tych elitarnych studiach jest bardzo często uzależniona od różnych czynników. Na przykład w Wyższych Szkołach Bankowych,  które posiadają swoje placówki w całej Polsce, kandydat musi nie tylko przedstawić dyplom licencjata lub magistra, ale również wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. Oznacza to, że studia MBA są skierowane do osób, które mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas pracy zawodowej.

 

Jakie są korzyści z ukończenia studiów?
Absolwenci studiów MBA mają pewną przewagę nad  posiadaczami wyłącznie dyplomu licencjata lub magistra. Oprócz dodatkowej, specjalistycznej wiedzy, którą nabyli podczas studiów, mogą dodatkowo pochwalić się umiejętnościami, których nie zdobywa się na większości kierunków – mowa przede wszystkim o stosowaniu nowoczesnych technik zarządzania i wykorzystywania narzędzi menedżerskich. Prestiż związany z posiadaniem dyplomu ukończenia studiów MBA to kolejna zaleta wyróżniająca absolwenta tego programu na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne w obliczu obniżających się standardów na większości polskich uczelni; w wyniku masowych przyjęć na niektóre kierunki prestiż ich ukończenia wyraźnie zmalał – dobrym przykładem może być chociażby prawo, na które co roku przyjmowanych jest w całej Polsce tysiące kandydatów. Na tym tle studia MBA są ofertą wyróżniającą się i skierowaną jedynie do nielicznych studentów, którzy obrali konkretną ścieżkę zawodową gwarantującą im pewny start w przyszłość i rozwój posiadanych już umiejętności.

 

Prestiż MBA za granicą
O studiach MBA powinny pomyśleć również osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z wyjazdem za granicę. Dyplom ukończenia zwykłego kierunku nie będzie zbyt miarodajny dla zagranicznego pracodawcy; studia MBA są zaś uznawane przez wielu właścicieli firm na całym świecie, a ich ukończenie jest czasami jedyną przepustką do objęcia konkretnego stanowiska; dotyczy to szczególnie wyższych stanowisk menedżerskich. Specyficzny program studiów MBA pozwala również na inne, nowe spojrzenie na kwestie przedsiębiorstwa i zarządzania nim; absolwent dostrzega wartości, na które kładziony jest nacisk właśnie za granicą – jako przykład można podać wszystkie kwestie związane z marketingiem i PR.

 

Kilka ważnych zagadnień związanych ze studiami MBA:

  • Aby rozpocząć studia MBA, nie trzeba posiadać dyplomu licencjata lub magistra wyłącznie z dziedziny ekonomii, finansów czy zarządzania. Studia mogą podjąć również osoby niezwiązane wcześniej z tą tematyką, a chcące poszerzyć swą wiedzę czy zmienić branżę.
  • Zasadniczą wadą tego rodzaju studiów jest wysokie czesne, jakie należy opłacać przez cały okres trwania studiów. Warto jednak potraktować to jak inwestycję, która już wkrótce po otrzymaniu dyplomu przyniesie spodziewane zyski.
  • Mimo że większość studentów MBA nie wybrało studiów wyłącznie ze względu na sprawy finansowe, to według ogólnopolskich badań wynagrodzeń przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak w 2012 r., absolwenci MBA zarabiali niemal trzykrotnie więcej niż ich koledzy mogący pochwalić się jedynie tytułem magistra i ponad dwukrotnie więcej niż osoby, które ukończyły studia doktoranckie.
  • Programy MBA ma w swojej ofercie między innymi Grupa Wyższych Szkół Bankowych. Studia te dostępne są w jej 7 placówkach znajdujących się w różnych miastach, co umożliwia podjęcie nauki osobom z niemal każdego zakątka Polski. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.studiamba.wsb.pl. Partnerami programów MBA w WSB są prestiżowe uczelnie zagraniczne: Aalto University, Franklin University oraz Northampton University.

 

Wróć do spisu artykułów >