Studia ekonomiczne - długofalowa i zyskowna inwestycja

Kierunki ekonomiczne od wielu lat cieszą się wielkim zainteresowaniem potencjalnych kandydatów na studia, a sama ekonomia w roku akademickim 2014/15 uplasowała się na czwartym miejscu listy odzwierciedlającej trendy popularności kierunków studiów. Wykładane kierunki powiązane z tą dziedziną wiedzy opierają się – ujmując to obrazowo - na znajomości mechanizmów wykorzystywanych przez jednostkę i społeczeństwo by użyć konkretnych zasobów do wytwarzania różnorodnych dóbr , a następnie konsumowania ich. Studia ekonomiczne pomagają przeprowadzić i zrozumieć zróżnicowaną analizę procesów gospodarczych, choć sam zawód ekonomisty jest dość uniwersalny. Absolwenci studiów ekonomicznych nie mają zazwyczaj kłopotu żeby znaleźć pracę w firmach i dużych przedsiębiorstwach i to na różnych poziomach zatrudnienia, od stanowisk finansowo – księgowych, poprzez te związane z organizacją i zarządzaniem, marketingiem, a nawet stanowiskami kierowniczymi najwyższego szczebla. Wysoki odsetek absolwentów znajduje również zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych.

 

Studia w praktyce
W trakcie studiów ekonomicznych młodzi ludzie zapoznają się z podstawowymi, a jednocześnie istotnymi zagadnieniami jak makro- i mikroekonomia, prawo gospodarcze, finanse i bankowość oraz podstawy zarządzania, wsparte metodami ilościowymi w ekonomii (tzn. matematyka, statystyka, informatyka). Do przedmiotów kierunkowych zalicza się ekonometrię, prognozowanie gospodarcze, marketing i finanse publiczne. W zależności od wybranej specjalizacji, studenci mają możliwość zgłębiać również finanse i rachunkowość czy problematykę i różne aspekty dotyczące współpracy międzynarodowej. Podczas studiów można również aktywnie poszerzać wiedzę w ramach kół naukowych, konferencji i wymian studenckich, które stanowią dodatkowo cenne życiowe doświadczenie.

 

Dlaczego WSB
Chętni do uczęszczania na studia ekonomiczne w WSB mają do wyboru sporo możliwości, ponieważ mogą wybierać spośród wielu popularnych i pożądanych na rynku pracy kierunków, wykładanych zarówno w trybie studiów I i II stopnia, jak i podyplomowych. Na liście tych ostatnich figuruje m.in. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, podatki i doradztwo podatkowe, administracja i finanse samorządowe, bezpieczeństwo w biznesie i administracji, bezpieczeństwo wewnętrzne z elementami zarządzania kryzysowego i wycena nieruchomości. Wyższe Szkoły Bankowe dostarczają merytorycznego wsparcia i istotnej wiedzy, którą można wykorzystać później w pracy, prowadząc własną firmę, lub pełniąc funkcje wykwalifikowanych specjalistów. Kierunki w WSB są tworzone zawsze z myślą o wymogach rynku pracy, dlatego wszyscy absolwenci opuszczający mury uczelni są spokojni o swoją przyszłą ścieżkę zawodową, stanowiąc cenny nabytek dla pracodawców (potwierdzone w rankingach przeprowadzonych przez Wprost w 2013 i 2014).

 

Znajdź studia ekonomiczne wśród specjalności na WSB:

 

Wróć do spisu artykułów >