Studia Psychologia w biznesie - nowatorskie podejście w branży

Psychologia w biznesie - studia I stopnia oraz podyplomowe
Wyższe Szkoły Bankowe w Polsce oferują atrakcyjne i nowoczesne studia z dziedziny szeroko rozumianej psychologii w biznesie. Uczelnie stawiają na praktyczną naukę w formie warsztatów i case studies, dokładnie odzwierciedlając aktualne realia gospodarcze. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia oraz podyplomowe.

 

Czym jest psychologia biznesu?
Psychologia biznesu jest dziedziną nauki, która wprowadza teorie psychologii w warunki biznesowe. Zajmuje się badaniem zachowań, postaw i emocji ludzi, którzy związani są z organizacją biznesową. Obejmuje więc zarówno pracowników, kadrę zarządzającą, jak i akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Jej celem jest usprawnienie funkcjonowania oraz zwiększenie konkurencyjności organizacji przez poprawę wydajności i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej. Do obszarów zainteresowania psychologii biznesu należą procesy grupowe, komunikacja w organizacji, motywacja i satysfakcja pracowników, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługa klienta. Psychologia w biznesie wiąże się z dziedzinami takimi jak ekonomia, zarządzanie oraz marketing i reklama.

 

W ekonomii psychologia biznesu koncentruje się na:

  • zachowaniach i potrzebach konsumentów (osobowości, motywacje, emocje)
  • zachowaniach w zakresie finansów
  • psychologią decyzji
  • kwestią podejmowania decyzji

 

W przypadku zarządzania natomiast psychologia biznesu zajmuje się:

  • zarządzaniem firmą
  • zarządzaniem zasobami ludzkimi (motywacja pracowników, dobór kadr, kierowanie ludźmi)

 

Jest więc ważnym filarem każdego biznesu.

 

Ogromne znaczenie psychologii w procesach biznesowych
Dzisiejsze realia biznesowe są dla menedżerów bardzo wymagające. Muszą oni być stale na bieżąco ze zmianami gospodarczymi, oraz posiadać obszerną wiedzę nie tylko z zarządzania, ale właśnie z psychologii. Dzięki niej będzie znał i potrafił analizować zachowania ludzi. Wykładana w Wyższych Szkołach Bankowych psychologia w biznesie pomoże kształcić menedżerów, którzy są nie tylko zorientowani prorynkowo, ale także posiadają wiedzę i kompetencje społeczne, dzięki którym będą sprawnie i elastycznie poruszać się po rynku pracy.

 

Dlaczego warto wybrać studia Psychologia w Biznesie?
Wśród oferowanych przez nas studiów z zakresu Psychologii w Biznesie znajdują się między innymi obszary związanie z ekonomią, rozwojem zawodowym, negocjacjami oraz szeroko rozumianym zarządzaniem, w tym zarządzaniem organizacjami i zasobami ludzkimi.

 

Studia  psychologiczne uczą sprawnego zarządzania i kierowania zespołami ludzi oraz dobierania kadr. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pomogą efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, rozwiązywać pojawiające się w pracy problemy i konflikty oraz wykorzystywać psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu podczas negocjacji. Wiedza ta pomoże zrozumieć działanie mechanizmów psychologicznych na kluczowe procesy biznesowe, takie jak postrzeganie interpersonalne, postrzeganie pieniądza, czy zachowanie na rynkach finansowych.

 

Znajdź studia z zakresu psychologii w biznesie dla siebie:

 

Wróć do spisu artykułów >