Administracja publiczna a kariera w sektorze publicznym – za i przeciw

Praca w administracji publicznej budzi żywe emocje zarówno wśród zwolenników, jak i sceptyków zatrudnienia w „budżetówce” . Choć do urzędu swoje CV może złożyć każdy absolwent, niezależnie od ukończonego kierunku, wydaje się, że osoby, które kształciły się na specjalizacji administracja publiczna najlepiej rozumieją  wymogi, tendencje i wyzwania, jakie stawia przed pracownikiem zatrudnienie w urzędzie.

 

Definicje i procedury
Sektor administracji publicznej jest bezpieczną sferą zatrudnienia, w której przestrzega się prawa pracy i dba o komfort pracownika.  W przeciwieństwie do praktyk często stosowanych w korporacjach, pracownicy urzędów i instytucji publicznych mają gwarancję zatrudnienia na etat, zdefiniowane godziny pracy, wolne weekendy i święta, a także są beneficjentami świadczeń socjalnych na zadowalającym poziomie. Choć zarobki nie należą do najwyższych, do podstawowego wynagrodzenia zwykle dolicza się „trzynastki”, premie i nagrody, a jeśli posiada się tytuł urzędnika służby cywilnej – pensja znacznie wzrasta. Tytuł urzędnika zostaje nadany w drodze mianowania, jednak osoba, która przystępuje do egzaminu, musi wcześniej spełnić wymagane kryteria: posiadać wyższe wykształcenie, posługiwać się językiem obcym i legitymować przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w służbie cywilnej. Raz mianowany urzędnik zyskuje gwarancję zatrudnienia aż do emerytury i – o ile nie dopuści się rażących uchybień w wykonywanych przez siebie obowiązkach, nie może stracić posady. Jeżeli urząd, w którym dotychczas pracował, zostaje zamknięty czy zlikwidowany, państwo jest zobowiązane zaproponować mu inne miejsce pracy. Niezaprzeczalne korzyści, które płyną z takiego stosunku pracy, sprawiają, że zainteresowanie egzaminem mianowania nie słabnie.

 

Szanse na karierę
Podjęcie pracy urzędniczej pozwala długofalowo budować ścieżkę swojego rozwoju zawodowego – i to nie tylko w dużych miastach. Instytucje publiczne, które działają także w małych miejscowościach, gwarantują – oprócz stałego zatrudnienia i dodatków do pensji, także atrakcyjne pakiety szkoleń, np. z języka obcego czy zarządzania zespołem. To, być może, stanowi przyczynę, dla której administracja państwowa w wielu aspektach oceniana jest wyżej niż firmy prywatne. Wśród największych korzyści zatrudnienia w instytucjach publicznych wymienia się poczucie bezpieczeństwa wynikające z trwałości zatrudnienia i komfortu pracy. To może okazać się szczególnie cenne w sytuacji, gdy dany urzędnik wkracza w okres przedemerytalny lub idzie na urlop macierzyński. Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” czy aktywności sportowych) z pewnością przyczynia się do utrwalenia pozytywnych skojarzeń związanych z pracą urzędnika. Do najczęściej wymienianych wad zatrudnienia w instytucjach publicznych można zaliczyć z pewnością niską dynamikę wzrostu wynagrodzenia urzędnika na przestrzeni lat. Warto jednak nadmienić, że choć faktycznie, płace w administracji samorządowej są nieco niższe niż te w analogicznych instytucjach państwowych, ta kwestia jest zwykle ściśle zależna od zamożności gminy i rodzaju piastowanego stanowiska. Najwyższymi zarobkami cieszą się, co zrozumiałe, prezydenci, burmistrzowie i dyrektorzy departamentu – czyli wszyscy, którzy otrzymali posadę z nominacji politycznej. Zdarza się jednak coraz częściej, że również doświadczeni specjaliści, którzy wykazują odpowiednie zaangażowanie i mogą pochwalić się szerokimi kompetencjami, zarabiają na poziomie znacznie wyższym niż przeciętny. Wielu z nich podkreśla, że praca w urzędzie wiąże się ze swoistym prestiżem, pozwala na rozwój osobisty, a w perspektywie kilku lat – także zawodowy.

 

Elektroniczna administracja
Ten, ukuty stosunkowo niedawno, związek frazeologiczny, odnosi się do procesów wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne w administracji publicznej. W ramach wdrażania e-administracji wprowadza się zmiany i usprawnienia organizacyjne, a także optymalizuje procesy administracyjne, które, z uwagi na wydłużające się terminy, mogły wpływać negatywnie na jakość świadczonych usług. E-administracja znacznie poprawia ich efektywność. Jednocześnie jej zadaniem jest inspirowanie obywateli do głębszego zaangażowania w procesy demokratyczne, ponieważ wdrożenie elektronicznej administracji przynosi szereg wymiernych korzyści nie tylko dla nich samych, ale także dla przedsiębiorstw i wreszcie struktur administracji publicznej.

 

Administracja publiczna w WSB
Osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w instytucjach publicznych, powinny wybrać kierunek studiów, który najlepiej pozwoli im przygotować się do pracy urzędnika i spełnić najwięcej kryteriów wymaganych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Takim właśnie kierunkiem jest bez wątpienia Administracja publiczna. Studia w WSB, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, pozwalają uzyskać interdyscyplinarne kwalifikacje i obszerną wiedzę z obszarów takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie i finanse publiczne. Wdrożenie szerokiego i przekrojowego programu edukacyjnego sprawia, że absolwenci administracji publicznej  szczycą się wszechstronnym wykształceniem i z powodzeniem ubiegają się o stanowiska w wielu różnych instytucjach, bowiem ukończenie studiów na wspomnianej specjalności pozwala wykonywać pracę na stanowiskach średniego szczebla w służbie cywilnej i administracji samorządowej. Do niewątpliwych atutów przyszłych urzędników, rekrutujących się z murów WSB, będzie umiejętność sprawnego i odpowiedniego przygotowania dokumentów urzędowych, znajomość zasad i technik redakcji przepisów prawnych, praktyczna wiedza z dziedziny prawa publicznego a także umiejętność rejestrowania i archiwizowania dokumentów prawnych. Dodatkową zaletą będzie z pewnością także doskonała orientacja w kwestii e-administracji, co sprawia, że przyszły urzędnik staje się pracownikiem nowej generacji – zaznajomionym z nowymi technologiami i gotowym, by podnieść efektywność świadczonych usług . Zajęcia prowadzone są przez personel zarządzający administracją publiczną, czyli grupę praktyków i ekspertów w danym obszarze kompetencji, którzy dostosowują sposób i rodzaj przekazywanej wiedzy do realiów rynku pracy i czekających na nim wyzwań zawodowych.

 

Sprawdź ofertę specjalności administracja publiczna na studiach I stopnia.

 

Wróć do spisu artykułów >