Jak napisać dobre CV? Poradnik

Bez podstawowych dokumentów aplikacyjnych, wśród których jest m.in. CV, trudno wyobrazić sobie dziś starania o jakąkolwiek posadę. Aby wyróżnić się pozytywnie na tle konkurencji, warto poważnie podejść do pisania swojego życiorysu. Jakie elementy zawrzeć, które zaś lepiej pominąć, aby w jak najlepszym świetle przedstawić się przyszłemu pracodawcy? Garść cennych wskazówek znajdziecie w poniższym poradniku.

 

Po pierwsze: Rzetelność
Do napisania dobrego życiorysu trzeba się przyłożyć. W czasach, kiedy najpopularniejszym sposobem kontaktu z firmą jest droga elektroniczna, CV jest pierwszym (i w wielu przypadkach ostatnim) dokumentem, z którym pracodawca ma do czynienia. Dobrze napisane Curriculum Vitae stanowi przepustkę do dalszym etapów rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie oko w oko, w pełnej krasie możemy zaprezentować się rekruterowi.

 

Jeśli chodzi o chronologię, informacje powinny być podawane w odwróconej kolejności, czyli od najnowszej do najstarszej.

 

Po drugie: Selekcja informacji
Pisząc CV, warto pamiętać, aby zamieścić w nim najważniejsze wiadomości na temat wykształcenia, umiejętności i poprzednich miejsc pracy. Dobrze skonstruowane Curriculum Vitae powinno być pisane pod kątem konkretnego stanowiska i oferty pracy. Wychodząc z tego założenia, w CV zamieszczamy jedynie te informacje na temat poprzednich etatów, które swoim charakterem i profilem pasują do naszych aktualnych planów zatrudnienia.

 

Dla przykładu: w sytuacji, gdy nasze doświadczenie zawodowe jest dość duże, powinniśmy wspomnieć jedynie o tych miejscach pracy, które pokazują, że poradzimy sobie z obowiązkami stawianymi przez przyszłego pracodawcę. I tak: grafik z kilkuletnim stażem nie musi pisać o swoich studenckich doświadczeniach z zakresu zbierania szparagów w Hiszpanii. Tego typu informacje nie wniosą niczego nowego do życiorysu, a jedynie wprowadzą większy chaos do dokumentu. Zaoszczędzone w ten sposób miejsce w CV można dobrze wykorzystać, wspominając na przykład o dodatkowym kursie z zakresu tworzenia grafik na potrzeby social media czy pisząc o zainteresowaniach, które ukażą pełny obraz kandydata (np. pasja do gier komputerowych pozytywnie wzmacnia postrzeganie kandydata, który aplikuje na stanowisko grafika 3D w firmie projektowej).

 

Po trzecie: Zdjęcie
Choć zdania w kwestii umieszczania fotografii w CV są podzielone, profesjonalnie wykonane zdjęcie zwiększa szanse na to, że zatrzymamy uwagę osoby rekrutującej na dłużej. Każdy z nas w sposób intuicyjny woli wiedzieć, jak wygląda kandydat, którego zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną. Warto pamiętać, że zdjęcie do CV powinno być dobrej jakości i mieć oficjalny charakter. Ważne jest odpowiednie oświetlenie twarzy, a także zachowanie umiaru jeśli chodzi o makijaż (w przypadku kobiet). W oficjalnych dokumentach, takich jak CV, należy wystrzegać się fotografii, które przedstawiają nas w sytuacjach prywatnych, pozbawionych kontekstu zawodowego, na przykład na wakacjach czy studenckiej imprezie.

 

Zainteresowania w CV. O czym pisać, a co pominąć milczeniem?
Rubryka "Zainteresowania", o której była krótka wzmianka w paragrafie powyżej, stanowi rodzaj broni obosiecznej w walce o upragnione stanowisko. Z jednej strony potrafi wzmocnić pozytywnie, podkreślając predyspozycje kandydata do pracy i szczerą pasję. Ciekawe upodobania pozwalają wyróżnić się z grona przeciętnych kandydatów, którzy lubią "dobrą książkę, kino i muzykę".

 

Z drugiej zaś strony, wspominanie w kontekście CV  o zainteresowaniach, musi odbywać się w granicach zdrowego rozsądku i dobrego smaku. Lepiej przemilczeć upodobania, które w oczach pracodawcy mogą zostać źle lub dwuznacznie odebrane. Do tematów "zakazanych" zdecydowanie zalicza się branża erotyczna czy też eksperymentowanie z narkotykami.

 

Kłamstwo nie popłaca
W CV nie należy kłamać. Nie chodzi wyłącznie o własne predyspozycje i umiejętności, ale także o kwestie zainteresowań - i to nie tylko dlatego, że kłamstwo jest nieetyczne. Wskazówka ta ma też charakter czysto praktyczny. Zdarzyć się bowiem może, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba rekrutująca podejmie na przykład temat prywatnych pasji, szczególnie jeśli będą one oryginalne i intrygujące. Już po krótkiej rozmowie łatwo zweryfikować, czy kandydat rzeczywiście interesuje się tym, co wpisał, czy też zwyczajnie konfabuluje, aby lepiej wypaść. Może się także przydarzyć, że pracodawca dzieli wskazaną przez nas pasję i dany temat jest jego konikiem.

 

O tym, że kłamstwo ma krótkie nogi, przekonał się już niejeden kandydat. Tego typu kompromitacja nikomu jeszcze nie wyszła na dobre - nikt bowiem nie chce pracować z oszustem i osobą niewiarygodną.

 

Warto pamiętać, że w CV powinny znaleźć się rubryki takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe - numer telefonu i adres e-mail,
  • doświadczenie,
  • wykształcenie,
  • umiejętności,
  • ukończone kursy i szkolenia,
  • zainteresowania.

 

Wykształcenie. Jakie informacje są istotne?
W rubryce "Wykształcenie" powinny znaleźć się informacje w kolejności achronologicznej. Oznacza to, że podczas podawania nazw szkół, na samej górze rubryki powinna znaleźć się ostatnio ukończona szkoła lub ta, w której nauka jest w toku, zaś na końcu szkoły, do których uczęszczaliśmy dawniej. Podajemy daty rozpoczęcia i zakończenia edukacji na jej poszczególnych etapach. Jeśli ukończyliśmy specjalizację, która jest tożsama ze stanowiskiem, na które aplikujemy, powinniśmy zawrzeć w CV nazwę tej specjalności. Warto dodać, że w przypadku osób z wykształceniem wyższym, w CV nie podajemy zazwyczaj szkoły średniej.

 

Uwaga! Zajrzyj również do poradnika, z którego dowiesz się, jak napisać CV, nie mając bogatego doświadczenia. Wskazówki zebrane przez specjalistów Wyższych Szkół Bankowych znajdują się pod tym linkiem www.wsb.pl/poradnikcv.

 

Wróć do spisu artykułów >