Tablice maturalne i wzory matematyczne – niezbędna pomoc na maturze

Egzamin maturalny z matematyki to dla jednych konieczność, a dla drugich wolny wybór. Bez względu na motywację, wysoki wynik osiągnięty na teście matematycznym może być kluczem do otwarcia furtki niejednej uczelni wyższej. Odpowiednie przygotowanie się do starcia z królową nauk to podstawa, ale warto mieć świadomość, że na maturze otrzymuje się tablice i wzory matematyczne, które stanowią ogromną pomoc podczas egzaminu dojrzałości. Tego rodzaju materiały są przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, więc są takie same dla wszystkich szkół, a ich wartość merytoryczna jest na najwyższym poziomie.

 

Tablice maturalne z matematyki
Dysponowanie podczas egzaminu tablicami maturalnymi z matematyki znacznie ułatwia poprawne rozwiązanie zadań. Możliwość spojrzenia na rozpisane wartości funkcji trygonometrycznych pozwoli uniknąć błędów np. z podaniem niewłaściwej wartości wybranej funkcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich danych, jakimi są funkcje trygonometryczne, ponieważ jest ich bardzo dużo. A dzięki dostępnym tablicom maturalnym z matematyki nie trzeba uczyć się ich na pamięć.

 

Wzory matematyczne na maturę
Podobnie jak tablice, maturzysta ma do dyspozycji również wzory matematyczne. Centralna Komisja Egzaminacyjna specjalnie dobiera je w taki sposób, aby były przydatne do rozwiązania konkretnego egzaminu. Mogą więc dotyczyć takich zagadnień, jak:
• wartość bezwzględna liczby,
• potęgi i pierwiastki,
• logarytmy,
• silnia; współczynnik dwumianowy,
• wzór dwumianowy Newtona,
• wzory skróconego mnożenia,
• ciągi,
• funkcja kwadratowa,
• geometria analityczna,
• planimetria,
• stereometria,
• trygonometria,
• kombinatoryka,
• rachunek prawdopodobieństwa,
• parametry danych statystycznych,
• granica ciągu,
• pochodna funkcji.

 

Wszystkie wzory matematyczne oraz tablice maturalne są zebrane i wydane w formie broszury rozdawanej każdemu maturzyście tuż przed rozpoczęciem egzaminu. Warto również wiedzieć, że oprócz gotowych wzorów matematycznych i tablic, maturzysta może przynieść ze sobą na egzamin linijkę, prosty kalkulator oraz cyrkiel. Dzięki takim pomocom naukowym każdy egzamin jest łatwiejszy do zdania, a wynik możliwy do osiągnięcia – wyższy.


Wszystkie podane wyżej informacje na temat wzorów i tablic dotyczą egzaminu maturalnego z matematyki z 2017 roku.

 

Wróć do spisu artykułów >