Misja i wizja

misja.png

Partnerzy

 • Jesteśmy partnerami dla naszych studentów/ słuchaczy - relacje z nimi kształtujemy w sposób partnerski, kreując przyjazną atmosferę i zapewniając im doskonałą organizację procesu nauczania.
 • Partnerstwo zakłada relację dwustronną – jesteśmy otwarci na opinie studentów/ słuchaczy i wciąż doskonalimy usługi.
 • Jako partnerzy dajemy naszym studentom/ słuchaczom korzyści wynikające z siły Grupy. Marka WSB to dla naszych studentów nie tylko jeden, ale wielu partnerów w kilku miejscach w Polsce, którzy wzajemnie się wspierają tworząc nową wartość, powodzenie i stabilność marki WSB.

Rozwój

 • Jako Uczelnia chcemy dostarczać naszym przyszłym absolwentom możliwość uzyskania kompetencji zawodowych z różnych dziedzin stąd nastawieni jesteśmy na rozwój profilu kształcenia.
 • Nasza działalność ukierunkowana jest na rozwój osobisty i zawodowy naszych studentów, słuchaczy i uczestników kursów.
 • Nasza działalność wspiera rozwój osobisty naszych pracowników. Dzięki pracy mogą realizować swoje plany naukowo-badawcze i rozwijać kompetencje osobiste
 • Jako organizacja dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia własnej działalności.
 • Jako pracownicy nastawieni jesteśmy na rozwój i innowacje – to wartości, jakie wnosimy do firmy i postawy, jakich firma od nas oczekuje.
 • Działalność naukowo-badawcza stanowi istotny element rozwoju Uczelni czego wyrazem będzie dążenie do uzyskania uprawnień doktorskich.

Kariera zawodowa

 • Nasza misja koncentruje się na rozwijaniu karier zawodowych – edukujemy w sposób praktyczny, przekładający się na konkretne umiejętności, oczekiwane przez pracodawców i rynek.
 • Nasi absolwenci realizują swoje kariery nie tylko w obszarze biznesu czy ekonomii, ale i w innych obszarach zawodowych.
 • Dzięki edukacji nasi studenci i słuchacze poprawiają swój status zawodowy.
 • Wsłuchujemy się w głos pracodawców, obserwujemy rynek pracy i modyfikujemy nauczane treści tak, by były zawsze aktualne.
 • Sami jesteśmy pracodawcą, działamy na rynku i znamy jego mechanizmy.
 • Przykładamy dużą wagę do kształtowania postaw przedsiębiorczych u naszych studentów i słuchaczy wierząc, że tak wsparta wiedza i umiejętności skutecznie ulokują ich na rynku pracy.
 • Nasze usługi są elastyczne pod względem doboru form, metod i narzędzi. Pomagają łączyć różne aspekty życia dorosłego człowieka.

Rozwój kariery

 • Dla studentów pracujących – pomagamy rozwijać kariery na różnych etapach życia zawodowego.
 • Dla naszych pracowników – stwarzamy warunki do rozwoju kariery zawodowej.

wizja.png

Regionalny lider

 • Jako Uczelnia zdobyliśmy uznaną markę w zakresie profilu ekonomiczno-prawnego – w nowej strategii chcemy poszerzyć profil kształcenia zgodnie z wymaganiami i trendami rynku pracy.
 • Stawiamy na jakość kształcenia – w zakresie edukacji biznesowej chcemy być najlepsi w regionie (wg rankingów niepublicznych szkół wyższych), a w innych profilach dążymy do osiągnięcia w każdym kolejnym roku wdrażania strategii coraz lepszych notowań.
 • Chcemy być regionalnym liderem w zakresie studiów podyplomowych zarówno pod względem ilości, jak i jakości tych studiów.
 • Chcemy mieć największe udziały w rynku edukacji wyższej wśród szkół niepublicznych w regionie - nie tylko w kategorii szkół biznesu.

Studenci łączący naukę z pracą

 • Chcemy tak uczyć, aby łączenie pracy i studiów, co jest życiowym wyborem wielu studentów, było możliwe – nie tylko na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, ale również stacjonarnych we wszystkich realizowanych na uczelni profilach kształcenia.
 • Chcemy, aby łączenie nauki i pracy było nie tylko możliwe, ale również stanowiło dodatkową wartość naszych studentów; żeby ich doświadczenie i wiedza zdobyta w obu tych obszarach wzajemnie się uzupełniały i budowały potencjał zawodowy.
 • Chcemy, aby nasi pracownicy zarówno naukowo-dydaktyczni, jak i administracyjni potrafili udzielać wsparcia studentom łączącym naukę i pracę stawiając na jakość metodyki, przyjazność obsługi administracyjnej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia, zachowując przy tym troskę o wysoki poziom edukacji w WSB.
 • Chcemy wsłuchiwać się w głos pracodawców i rynku pracy, aby stale udoskonalać treści kształcenia we wszystkich realizowanych na uczelni profilach kształcenia.