O Grupie WSB

Założyciel
Założycielem Wyższych Szkół Bankowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

zaufaj_duzej_uczelni.pngWyższe Szkoły Bankowe należą do największej grupy szkół biznesu w Polsce. WSB obecne są w 9 miastach w Polsce: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została założona w 1994 r. Uczelnię tworzą trzy Wydziały:

  • Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu
  • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
  • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Oferta
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu umożliwia naukę na studiach I stopnia, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych. W ofercie uczelni znajdują się również prestiżowe studia Executive MBA prowadzone w partnerstwie z Aalto University School of Economics oraz studia MBA prowadzone z amerykańskim partnerem Franklin University.

Rankingi
Prestiż i wysoki poziom kształcenia na Uczelni i na jej Wydziałach potwierdzają wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce Zachodniej według rankingu przeprowadzonego przez dziennik „Rzeczpospolita” i magazyn „Perspektywy”. Studia podyplomowe w WSB w Poznaniu zostały uznane numerem jeden przez magazyn ekonomiczny „Home & Market”, a studia Executive MBA według tego miesięcznika uznane zostały za najlepsze w Wielkopolsce i szóste w kraju. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ma też rekomendację Business Centre Club.

Zobacz więcej informacji: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Istnieje na mapie edukacyjnej polski już ponad 14 lat. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia(magisterskie uzupełniające), studia podyplomowe, studia MBA oraz szereg szkoleń.

Dyplom inżyniera na kierunku Logistyka
WSB w Chorzowie jako pierwsza uczelnia niepubliczna na Śląsku proponuje pierwszy kierunek Logistyka po którego ukończeniu student otrzymuje dyplom inżyniera.

Zobacz więcej informacji: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Kontynuuje politykę przyjętą przez uczelnię macierzystą. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu pragnie stać się jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu.
Uczelnia umożliwia naukę na studiach I stopnia, studiach II stopnia, studiach podyplomowych oraz MBA przygotowanych w partnerstwie z amerykańskim Franklin University.

Zobacz więcej informacji: Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku od 14 lat utrzymuje się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jest najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Wizja Uczelni to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu. Uczelnię tworzą dwa Wydziały:

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Finansów i Zarządzania
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Oferta
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku umożliwia naukę na studiach I stopnia, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych. W ofercie uczelni znajdują się również studia MBA przygotowane we współpracy z Northampton University.

Zobacz więcej informacji o WSB w Gdańsku

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
Wydział powstał w 2009 roku.  W ofercie Uczelni znajdują się studia I stopnia oraz studia podyplomowe.
Zobacz więcej informacji:  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu od 15 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych.
Uczelnię tworzą dwa Wydziały:

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Oferta
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu umożliwia naukę na studiach I stopnia, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych.
Zobacz więcej informacji o WSB w Toruniu

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
został uruchomiony w 2007r. Uczelnia umożliwia naukę na studiach I stopnia, studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych oraz MBA przygotowanych  we współpracy z Franklin University z USA.
Zobacz więcej informacji: Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to wyższa szkoła zawodowa, która działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpis do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych gwarantuje naszym studentom wszystkie uprawnienia wynikające ze studiowania na uczelni wyższej.

Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu tworzą:

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów

Oferta
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu umożliwia naukę na studiach I stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych. W ofercie uczelni znajdują się również studia MBA i FU MBA we współpracy z Franklin University. Uczelnia ma również uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych.

Więcej informacji o WSB we Wrocławiu

Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
2006 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Opolu (decyzja nr DSW-3-4003-108/06 z 21 września 2006 r.).
Uczelnia umożliwia naukę na studiach I stopnia, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych

Więcej informacji: Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu