Drugi kierunek

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców

appla.gif

Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w jakiekolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.
W Wyższej Szkole Bankowej możesz studiować drugi kierunek studiów za 145 zł lub 195 zł miesięcznie (decyduje stopień zbieżności programów z kierunkiem macierzystym).

Zobacz ofertę dostępnych kierunków w Twoim mieście:

Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań Szczecin | Toruń | Wrocław

Studiuj drugi kierunek w Wyższej Szkole Bankowej i zyskaj:

  • drugi zawód
  • szersze kompetencje
  • dodatkową specjalizację
  • dyplom uczelni cenionej przez pracodawców

czas.png

Zasady rekrutacji
Osoby, które chcą zapisać się na drugi kierunek studiów proszone są o kontakt z Biurem Rekrutacji. Dla każdej z osób zaprojektowana zostanie optymalna ścieżka studiów w oparciu o program kierunku podstawowego. Zapisy na drugi kierunek wiążą się z dostarczeniem określonej puli dokumentów z uczelni macierzystej – dlatego możliwe są wyłącznie w Biurze Rekrutacji.
Obok standardowych dokumentów rekrutacyjnych kandydaci na drugi kierunek studiów muszą dostarczyć :

  • program studiów
  • sylabusy przedmiotów na podstawowym kierunku.

W ciągu kilku dni (nie więcej niż tydzień) od złożenia dokumentów przygotowywana jest dla studenta indywidualna, stworzona pod jego potrzeby oferta zawierająca:

  • indywidualny program studiów,
  • czas trwania (4 lub 6 semestrów)
  • decyzja o stopniu pokrewieństwa kierunków  i jednym z dwóch wariantów czesnego.

O przygotowanej ofercie Biuro Rekrutacji informuje każdego kandydata telefonicznie i przesyła na podany mail szczegóły oferty.
Kandydat po otrzymaniu oferty ma 14 dni na ostateczne skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy edukacyjnej.