Wyższa Szkoła Bankowa jest do dyspozycji studentów 24h na dobę

Jako student WSB możesz w każdej chwili i z każdego miejsca sprawdzić interesujące Cię informacje: plan zajęć, oceny, wydarzenia. Nie musisz stać w kolejce do dziekanatu - wszystkie niezbędne informacje i dokumenty są dostępne po zalogowaniu się do Extranetu. Wystarczy, że zalogujesz się w serwisie internetowym.

Przyjazne studiowanie

Extranet WSB oferuje Ci jedyny w swoim rodzaju kontakt z Uczelnią. Po zalogowaniu się do serwisu otrzymujesz przygotowany specjalnie dla Ciebie zestaw informacji. To zawsze najświeższe wiadomości dotyczące przebiegu Twojej nauki. Sam decydujesz, jakie informacje chcesz otrzymywać. Extranet jest interaktywnym kanałem komunikacji, który możesz dowolnie kształtować. Przekonasz się, o ile bardziej przyjazne jest studiowanie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii internetowych.

O klik od informacji

Dzięki systemowi Extranet w Wyższej Szkole Bankowej przez całą dobę masz dostęp do:

 • swoich ocen z całego okresu studiów
 • terminarza dyżurów wykładowców
 • harmonogramu i planu zajęć
 • do szybkich płatności internetowych, za pomocą których możesz opłacać czesne i regulować inne zobowiązania wobec uczelni
 • ofert pracy przygotowanych dla Ciebie przez Biuro Karier
 • bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach na Uczelni
 • materiałów dydaktycznych zamieszczonych przez Twoich wykładowców
 • katalogu biblioteki WSB: bez problemów znajdziesz  interesującą Cię książkę
 • terminarza przebiegu sesji: otrzymasz wszelkie informacje związane z terminem i miejscem egzaminów oraz ich wynikami
 • regulaminów i zarządzeń, które Cię obowiązują
 • informacji o stypendiach i możliwościach dofinansowania Twojej nauki
 • informacji o możliwościach ciekawego spędzenia czasu poza Uczelnią
 • odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania.

Logowanie do systemu

 • studenci studiów I oraz II stopnia w polu login mogą podać jedną z dwóch danych:
  • numer indeksu (albumu) poprzedzony dwuznakowym prefiksem odpowiednim dla uczelni (tabela poniżej), a następnie w polu hasło - numer PESEL
  • login do portalu odpowiedni dla uczelni, a następnie w polu hasło - numer PESEL
 • słuchacze studiów podyplomowych w polu login podają numer słuchacza poprzedzony prefiksem odpowiednim dla uczelni, a następnie w polu hasło wpisują datę urodzenie w formacie: rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd)
 • słuchacze studiów MBA w polu login podają numer słuchacza poprzedzony prefiksem odpowiednim dla uczelni, a następnie w polu hasło wpisują datę urodzenie w formacie: rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd)

 

Miasto Prefiks loginu dla
studentów I i II stopnia
Prefiks loginu
dla słuchaczy studiów
podyplomowych
Prefiks loginu dla słuchaczy studiów MBA Kontakt techniczny
Bydgoszcz

bd

pb bm extraadmin@wsb.bydgoszcz.pl
Chorzów

ch

pc cm extradmin@chorzow.wsb.pl
Gdańsk

gd

pg gm admin@wsb.gda.pl
Gdynia

ga

pa - admin@wsb.gda.pl
Opole

op

ow - admin.opole@wsb.wroclaw.pl
Poznań

pz

pp pm administrator.portalu@wsb.poznan.pl
Szczecin

sz

ps sm administrator.portalu@wsb.szczecin.pl
Toruń

tr

pt tm extradmin@wsb.torun.pl
Wrocław

wrx

pw wm

admin@wsb.wroclaw.pl

 

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy w mailu o podanie: nazwiska, imienia oraz loginu portalowego osoby zgłaszającej problem.

 

Uwaga!

Podane hasła są hasłami domyślnymi i obowiązują do pierwszej zmiany. W celu zachowania możliwie wysokiego stopnia bezpieczeństwa w dostępnie do danych, zaleca się zmianę hasła pierwotnego.
Aby zmienić hasło, należy wybrać w lewym menu sekcje Moje dane -> Profil studenta, a następnie opcję Zmiana hasła znajdującą się na górnej belce. W pojawiającym się oknie wystarczy wpisać stare i nowe hasło, i wybrać przycisk Zmień hasło, aby nowe dane zostały zapisane.