„Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego” - konferencja naukowa w Wyższej Szkole Bankowej

07.04.2017 r. odbyła się konferencja „Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego”, organizowana przez zakład dydaktyczny Bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz koło naukowe „Security”.

Na początku menedżer kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – dr inż. Edyta Ślachcińska powitała wszystkich gości. Następnie J.M. Rektor WSB w Poznaniu –  prof. dr hab. Józef Orczyk wygłosił słowo wstępne i dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

Celem organizowanej konferencji było zwrócenie uwagi na pojawiające się coraz to nowe zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne. Wystąpienia prelegentów odbywały się w dwóch sesjach tematycznych: Determinanty i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, której moderatorem był prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz oraz Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego, której przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Bogdan Grenda. Poruszana tematyka dotyczyła w szczególności:

  • analizowania symptomów, przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych warunkujących bezpieczeństwo i zagrażających mu,
  • prognozowania skutków procesów i zjawisk  społecznych  z wykorzystaniem metod i narzędzi stworzonych dla bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • analizowania zjawisk społecznych w kontekście zagrożeń lokalnych i globalnych,
  • identyfikowania zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne
  • zadań profilaktycznych realizowanych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez odpowiednie instytucje i organy bezpieczeństwa,
  • przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom,
  • oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele partnerów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu – mjr Robert Głośnicki, mjr Dariusz Rojewski z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz mgr Jacek Kubiak ze Straży Miejskiej w Poznaniu. Gościliśmy także przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, ZSP nr 2 w Wągrowcu oraz zaprzyjaźnionych studentów z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wraz z menedżerem kierunku dr. Dariuszem Kozłowskim. W tym dniu odwiedzili nas także uczniowie klas mundurowych z XXX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.  

Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie.

Menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

dr inż. Edyta Ślachcińska

1_2_0.jpg

img_8639.jpg

img_8641.jpg

07-04-2017
Podziel się: