dr Katarzyna Trawińska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania (ZZL), trener biznesu certyfikowany przez firmę szkoleniowo-doradczą Moderator, asesor AC/DC certyfikowany przez Ernst & Young; absolwentka m.in. studiów podyplomowych Psychologia zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, autorka kilkunastu artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi opublikowanych w miesięczniku  dla kierowniczej kadry oświatowej Dyrektor Szkoły; pedagog, nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierowniczych. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Menedżer oświaty.