dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (mgr wychowania fizycznego), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (mgr ekonomii), AWF w Poznaniu (specjalista odnowy biologicznej), AWF we Wrocławiu (doktor i doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej) oraz SGH w Warszawie (doktor ekonomii). Pracownik nau¬kowo-dydaktyczny, autor 157 publikacji naukowych w tym 8 książek i 13 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, promotor około 450 ukończonych prac magisterskich i licencjackich. Wykonawca w grancie naukowym finansowanym ze środków NCN, członek komitetów naukowych czasopism: „Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, „Proceedings of Business and Economic Studies”, „Mathews Journal of Sports Medicine” i  „Sports Medicine and Rehabilitation”, biegły sądowy w obszarach ustanowienia: kultura fizyczna i zarządzanie w turystyce i sporcie, członek Rady Nadzorczej Fundacji Convention Bureau –Wrocław, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO  WO, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w programach  rządowych FIO i ASOS. W młodości był koszykarzem w młodzieżowych zespołach Górnika Wałbrzych oraz czterokrotnie ukończył górskie marszobiegi na 100 km. Zainteresowania badawcze: rozwój biologiczny, aktywność fizyczna, zarządzanie strategiczne, makroekonomia, ekonomia behawioralna i instytucjonalna, ekonomika turystyki, hotelarstwo.

Ten wykładowca prowadzi zajęcia na kierunkach:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia: