Relacje z biznesem

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wychodzi z wieloma inicjatywami, które sprawiają, że firmy mają realny wpływ na to, czego uczą się studenci, a wkrótce absolwenci i przyszli pracownicy. 

Instytut Współpracy z Biznesem

Instytut Współpracy z Biznesem od 2013 r. odpowiada za relacje z pracodawcami oraz organizacjami. Dyrektorem IWB w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu jest prof. dr hab. Marian Noga, wykładowca WSB we Wrocławiu, ekspert w Narodowym Centrum Nauki, były członek Rady Polityki Pieniężnej, komentator ekonomiczny TVN, a także ekspert Komisji Europejskiej programu Team Europe.

Czym zajmuje się Instytut Współpracy z Biznesem?

 • Dba o stałą wymianę know-how między światem biznesu a nauki oraz współpracę opartą na partnerstwie.
 • Konsultuje programy studiów z przedsiębiorcami i tworzy specjalności, które odzwierciedlają realne potrzeby rynku.
 • Pozyskuje środki na projekty badawcze, które realizuje razem z firmami.
 • Opracowuje ekspertyzy i doradza przedsiębiorcom.
 • Organizuje spotkania, seminaria, warsztaty i konferencje, angażując sferę biznesową oraz akademicką.
 • Zajmuje się pośrednictwem pracy, staży i praktyk.

Współpraca WSB we Wrocławiu z biznesem to szereg inicjatyw, dzięki którym firmy realnie wpływają na dobre przygotowanie studentów i absolwentów uczelni do swoich potrzeb, mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć nauki oraz budują pozytywny wizerunek pracodawcy.

prof. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem

Kontakt

Instytut Współpracy z Biznesem
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
bud. A, p. 204, 209
tel. 71 376 23 76, 71 376 23 03
e-mail: iwb@wsb.wroclaw.pl
 

Centrum Biznesu Rodzinnego

Centrum Biznesu Rodzinnego od 2015 r. zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorstw rodzinnych. 

Działania Centrum Biznesu Rodzinnego obejmują:

 • badania przedsiębiorstw rodzinnych,
 • organizację spotkań i forów wymiany kontaktów,
 • wydawanie publikacji na temat biznesów “przekazywanych” z pokolenia na pokolenie,
 • zabieranie głosu w dyskusjach, udzielanie wywiadów i komentowanie bieżących spraw związanych z tematyką firm rodzinnych,
 • promocję biznesów rodzinnych wśród studentów,
 • współpracę z instytucjami wspierającymi tego rodzaju przedsiębiorstwa.
   
WSB Wrocław, uśmiechnięta dziewczyna, w tle dwie osoby z laptopem

Nasze Centrum prowadzi badania, które mają praktyczną użyteczność - diagnozują główne problemy, pomagają znajdować rozwiązania, identyfikują skalę i trendy rozwojowe przedsiębiorstw rodzinnych. Przekazujemy również wiedzę, dzięki której dostarczamy praktycznych rozwiązań odpowiadających na najważniejsze problemy i wyzwania współczesnych firm rodzinnych.

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB

Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

Kontakt

Centrum Biznesu Rodzinnego
ul. Fabryczna 29-31 | 53-609 Wrocław
bud. A, p. 202
tel.: 71 376 23 76
e-mail: cbr@wsb.wroclaw.pl