Pośrednictwo pracy

Nasze Biuro Karier zajmuje się pośrednictwem pracy – oznacza to, że jeżeli pracodawca  poszukuje wykwalifikowanych pracowników, pomagamy mu w rekrutacji.  

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej publikacji ofert pracy, praktyk, staży. Aby założyć ,,Konto Rekrutera” zarejestruj się na stronie >> 

Rozwiązanie umożliwia: 

  • monitorowanie momentu zatwierdzenia ofert przez Biuro Karier WSB Wrocław, 

  • monitorowanie liczby odsłon i zgłoszeń kandydatów, 

  • podstawowe funkcje do selekcji zgłoszeń kandydatów, 

  • wybór sposobu aplikacji (e-mail, witryna zewnętrzna), 

  • targetowanie ogłoszeń do kandydatów z konkretnych kierunków studiów. 

 

Zasady świadczenia usług przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu   

Obowiązek informacyjny  

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 381.  
 

Kontakt  

Magdalena Kuczyńska-Czubak  

Główny specjalista ds. rozwoju kariery  

e-mail: magdalena.kuczynska-czubak@wsb.wroclaw.pl  
tel. 71 376 23 61 

 

 

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji skontaktuj się z Biurem Karier.

 

Spotkania z pracodawcami

Od początku istnienia naszego biura organizujemy spotkania z pracodawcami, które najczęściej odbywają się w siedzibie naszej uczelni.To okazja dla firm, aby zaprezentować swoją działalność oraz pozyskać potencjalnych pracowników. Dla studentów to szansa, aby odbyć rozmowy rekrutacyjne lub poznać firmy z branż, które ich interesują.  W latach 2006-2018 Biuro Karier organizowało Targi Pracy, w każdym roku pod innym hasłem przewodnim. Od 2019 r. Biuro Karier wprowadziło nowe wydarzenie do swojego kalendarza pod nazwą WSB Career Trends.

 

Rodzaje spotkań:

  • “GPS – gdzie po studiach? Pracuj w…,” są to spotkania online pracodawców ze studentami i absolwentami prezentujące zakres działalności firmy oraz jej procesy rekrutacyjne ( w formie prezentacji, szkoleń specjalistycznych, warsztatów rekrutacyjnych,  webinarium  itp.). 
  • Szybkie Rekrutacje, projekt zakłada przeprowadzenie rekrutacji online przez pracodawcę. Rekrutacja dotyczy konkretnej oferty zgłoszonej w systemie pośrednictwa pracy Biura Karier. Spotkanie odbywa się w ustalonych godzinach zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Studenci i absolwenci mają możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych i wzięcia udziału we wstępnej selekcji.
  • Program "Mentoring i Coaching dla Studentów i Absolwentów" więcej >>

 

Biuro Karier                        

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek G, pokój 315
tel. 71 376 23 28;  e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl

 

Praktyki studenckie:
tel. 71 376 23 28;
budynek G, pokój 315

 

Pośrednictwo pracy, warsztaty, doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami
tel. 71 376 23 61; budynek G, pokój 315