O Kongresie

Zapraszamy na II edycję Kongresu Firm Rodzinnych, której tematem wiodącym będzie „Ciągłość i zmiana”. 


DATA I MIEJSCE

Kongres odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 r. we Wrocławiu w Haston City Hotel. 


UCZESTNICTWO

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, zapisy zostaną uruchomione na początku 2019 r. Zostaw nam swój kontakt, a w poinformujemy Cię, gdy tylko ruszą zapisy na wydarzenie!

 

O KONGRESIE
Kongres Firm Rodzinnych jest prestiżowym wydarzeniem adresowanym do przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne, przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych firm. Kongres stanowi okazję do poszerzenia wiedzy związanej z prowadzeniem biznesu rodzinnego, a także czerpania inspiracji do dalszego rozwoju.

 

Celem kongresu jest stworzenie platformy dla przedsiębiorców rodzinnych z województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego, dzięki której mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i unikalnym know how, nawiązać nowe kontakty oraz korzystać z wiedzy specjalistów reprezentujących instytucje dostarczające rozwiązania dla biznesu rodzinnego. 

Kongres Firm Rodzinnych "Ciągłość i zmiana"

PATRONAT HONOROWY

 

Patronatu honorowego dla Kongresu Firm Rodzinnych "Ciągłość i zmiana" udzielili Marszałkowie trzech województw:

 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
 • Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,
 • Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsorem strategicznym Kongresu Firm Rodzinnych "Ciągłość i zmiana" jest PKO Bank Polski.

Kongres Firm Rodzinnych "Ciągłość i zmiana"

PATRONATY MEDIALNE

Patronami medialnymi Kongresu Firm Rodzinnych "Ciągłość i zmiana" są:

Patroni medialni

Program

Organizacja
I dzień: Konferencja

Termin: 06.03.2019 r.
 

Pierwszego dnia Kongresu Firm Rodzinnych odbędzie się konferencja połączona ze strefą networkingu.  

 

PROGRAM I DNIA:

 

1. Otwarcie Kongresu
2. Panel otwarcia: Inspiracje
3. Panel: Przedsiębiorstwo rodzinne jako MARKA | Gospodarz panelu: PricewaterhouseCoopers
5. Panel: Innowacyjność  | Gospodarz panelu: Związek Pracodawców Polska Miedź
6. Panel: Internacjonalizacja i Nowe Rynki | Gospodarz panelu: Kancelaria Prawna WKB

 


OPISY PANELI

 

PANEL: Przedsiębiorstwo rodzinne jako MARKA
Firmy rodzinne posiadają cechy wyróżniające je spośród ogółu przedsiębiorstw. Kapitał ludzki i społeczny tych podmiotów to unikalny zasób, pozwalający im uzyskać przewagi konkurencyjne. Z badań wynika, że sam rodzinny charakter firmy może wpływać pozytywnie na decyzje nabywcze. Firmy rodzinne postrzegane są jako ostoja tradycji – gwarantują wysoką jakość, wiarygodność i autentyczność produktów. Z drugiej jednak strony konsumenci cenią możliwość szerokiego wyboru, atrakcyjną cenę, rozpoznawalną (światową) markę, co jest domeną głównie dużych struktur korporacyjnych.

W czasie panelu podejmiemy próbę zaproponowania rozwiązań korzystnych dla firm rodzinnych i zgodnych z trendami konsumenckimi. Panel będzie przebiegał wokół kluczowych pytań:

 • czy „rodzinność” firmy to wartość marketingowa, czy przeszkoda w zdobywaniu klientów;
 • jak wykorzystać cechy przedsiębiorczości rodzinnej (ciągłość, bliskość, rodzinną atmosferę, ciepło, indywidualność) w budowie przewag konkurencyjnych;
 • jak eksponować unikalne walory i zasoby firmy rodzinnej i rodziny właścicieli w kreowaniu marki;
 • jak nadążać za trendami nie gubiąc swojej specyfiki.


W czasie kongresu zostaną przedstawione i poddane analizie przykłady skutecznych strategii marketingowych opartych na atrybutach rodzinnego charakteru biznesu. Zaprezentowane zostaną wyniki badań obrazujące stosunek polskich i obcych konsumentów do firm rodzinnych i ich atrybutów; uczestnicy dowiedzą się, jaka jest skala rozpoznawalności rodzinnych firm i na ile rodzinny charakter przedsiębiorstwa wzmacnia przewagę konkurencyjną.


PANEL: Innowacyjność
Firmy rodzinne, jak dowodzą historycy przedsiębiorczości, są nie tylko predystynowane do innowacyjności, lecz są rzeczywiście twórcami większości najważniejszych wynalazków ubiegłego wieku. Stosunkowo rzadko potrafią te odkrycia równie skutecznie wdrażać do swojej działalności biznesowej. Chociaż ogromny odsetek firm rodzinnych to doskonale zarządzane nowoczesne struktury, wiele z nich przedkłada bezpieczeństwo tradycyjnych metod, procedur i procesów nad ryzyko niepowodzenia nowoczesnych rozwiązań.

Wyzwania i osiągnięcia współczesności zmuszają jednak do zmiany modeli biznesowych i filozofii działania. Współpraca z nowoczesnymi firmami z Zachodu, ale także z Polski, zmusza do posługiwania się podobnymi językami, systemami komunikacji i wymiany danych. Perfekcyjność wykonawcza czy atrakcyjność cenowa przy automatyzacji procesów (w tym także zamówień) może nie być wystarczającym źródłem przewagi konkurencyjnej.

Główne problemy, którymi będziemy się zajmować:

 • rewolucja technologiczna – konsekwencje dla firmy rodzinnej (dla współpracy zewnętrznej i procesów wewnętrznych);
 • innowacyjność w zarządzaniu firmą rodzinną outsourcing/obsługa procesów biznesowych;
 • innowacyjne systemy wspierania zarządzania przedsiębiorstwem;
 • innowacyjność w praktyce – źródła inspiracji;
 • finansowanie -innowacyjne narzędzia.


W czasie panelu spróbujemy, przy pomocy prezentacji osiągnięć firm rodzinnych, komentarzy specjalistów i samych przedsiębiorców, odpowiedzieć na podstawowe pytania:

 • Czy zmiany zachodzące pod hasłem Internet rzeczy i przemysł 4.0 mają trwały charakter, czy są przejściową modą; czy jest to zagrożenie dla firm rodzinnych, czy oręż w walce konkurencyjnej?
 • Co zrobić, aby zapewnić przedsiębiorstwu rozwiązania na poziomie korporacyjnym przy cenie akceptowalnej przez przeciętne polskie przedsiębiorstwo?
 • Jak być w głównym nurcie rozwiązań produktowych, procesowych i zarządczych nie tracąc unikalnych wyróżników i osiągnięć poprzedników (tradycji)?
 • Jak powierzyć innowacyjne rozwiązania innym i nie tracić wpływu na przedsiębiorstwo?

 

PANEL: Internacjonalizacja 
Przedsiębiorstwo rodzinne na rynkach międzynarodowych (budowanie koncepcji rozwoju opartej na ekspansji zagranicznej). Polskie przedsiębiorstwa, w tym biznesy rodzinne, od chwili wejścia Polski do Unii stanęły przed wyzwaniem konkurowania na zglobalizowanym rynku. Dla wielu z nich aktywne uczestniczenie w obrocie międzynarodowym jest więc oczywistym elementem zachowań rynkowych. Jednakże dla większości jest to ciągle nierozpoznana droga rozwoju. Wiąże się z lękiem, złym doświadczeniem, wysokimi kosztami, niedostrzeganiem korzyści i koniecznością konkurowania z zagranicznymi rywalami na rynku krajowym.

 

Aktywne wchodzenie na rynki międzynarodowe to:

 • zwiększenie liczby odbiorców, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży i dochodów;
 • „ucieczka” z rynków nasyconych;
 • wykorzystanie nowych możliwości reinwestowania zysków;
 • wzmocnienie własnych kompetencji poprzez współpracę z partnerami za granicą;
 • poprawa własnego wizerunku na rynku krajowym poprzez sukces zagraniczny.

W czasie panelu, dzięki udziałowi specjalistów, podejmiemy próby wskazania szans i możliwości, zwrócimy uwagę, jak się zabezpieczyć przed niebezpieczeństwami, pokażemy przykłady skutecznego zdobywania rynków zagranicznych przez firmy rodzinne. Panel składać się będzie z dwóch części; pierwsza to loża konsulów - konsulowie honorowi (są to najczęściej przedsiębiorcy, prawnicy) z wybranych krajów przedstawią szanse ekspansji, zwrócą uwagę na wymogi, udzielą praktycznych porad. W drugiej części poprzez przykłady dwóch firm rodzinnych – małej i dużej - pokażemy doświadczenia, efekty i zagrożenia w aktywności międzynarodowej.

Tryby
II dzień: Warsztaty

Termin: 07.03.2019 r.


Drugiego dnia Kongresu Firm Rodzinnych odbędzie się śniadanie biznesowe oraz warsztaty. Uczestnicy mają cztery tematy warsztatów do wyboru, warsztaty będą odbywać się jednocześnie - uczestnik może wziąć udział jednym w warsztatów. 

 

PROGRAM II DNIA:

1. Śniadanie biznesowe
2. Warsztaty do wyboru:

Zapowiedź Kongresu Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana”

dr hab. Krzysztof Safin

Od wielu lat Dolny Śląsk i Wrocław należą do czołówki polskich ośrodków gospodarczych. Gospodarczą potęgę regionu budują nie tylko polskie i międzynarodowe korporacje przemysłowe, handlowe i usługowe, ale głównie przedsiębiorstwa rodzinne. Nie zawsze spektakularnie i na wielką skalę, ale zawsze konsekwentną i rzetelną pracą, często kilku pokoleń właścicieli i ich rodzin, budują one swoją pozycję na rynku lokalnym i międzynarodowym.

 

Potrzebę promocji i dostrzegania problemów firm rodzinnych potwierdził pierwszy Kongres. Ogromne zainteresowanie pierwszej edycji sprawia, że w dniach 6-7 marca 2019 r. odbędzie się drugi Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu. Kongres, zgodnie z intencją organizatorów i uczestników pierwszej edycji ma mniej oficjalny a bardziej praktyczny charakter, tzn. interesuje nas bardziej, jak pomóc naszym (małym i średnim) przedsiębiorstwom rodzinnym odnaleźć się w dynamicznym otoczeniu, niż pokazywać spektakularne przykłady karier i sukcesów.

 

Chcemy to osiągnąć poprzez prezentację trendów i kierunków rozwoju, ale głównie poprzez pokazywanie i zastosowanie rozwiązań przystających do warunków i specyfiki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Spośród wielu problemów i wyzwań, które wiążą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych w czasie Kongresu organizatorzy chcą poświęcić czas zmieniającym się warunkom funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych i w związku z tym szansom i zagrożeniom dla ich rozwoju. Te zmieniające się warunki wiążą się z otwierającymi się w ramach procesów globalizacji nowymi rynkami. Rośnie waga problemów regulacji prawnych i podatkowych, obciążeń fiskalnych. Nie mniej ważne są problemy wewnętrzne związane głównie z procesami transformacji międzypokoleniowej i wchodzeniem na rynek sukcesorów założycieli z początku okresu transformacji.


W związku z tym, tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem "Ciągłość i zmiana", co sugeruje, że chcemy wskazywać, jak bazując na osiągnięciach dotychczasowych nadążać za niezbędnymi zmianami. W czasie Kongresu odbędzie się sesja plenarna, trzy panele tematyczne i warsztaty. Panele dotyczyć będą:

 • marki „przedsiębiorstwo rodzinne” – czy „rodzinność” firmy to wartość, czy przeszkoda w budowie przewag konkurencyjnych;
 • innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych i zagrożeniach dla ich rozwoju w procesie digitalizacji i automatyzacji;
 • internacjonalizacji – budowaniu koncepcji rozwoju opartej na ekspansji zagranicznej.

Kongres będzie okazją do zidentyfikowania współczesnych, zmian i wyzwań i wskazania na sposoby radzenia sobie z nimi. Poprzez udział zaproszonych gości – głownie właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw rodzinnych, a także specjalistów – konsultantów, doradców, naukowców, a głownie poprzez udział samych przedsiębiorstw rodzinnych, Kongres będzie okazją do zdobycia wiedzy, wymiany poglądów a także nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami znajdującymi się w podobnej sytuacji biznesowej czy rodzinnej.

Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we Wrocławiu

Inicjator i twórca Kongresu Firm Rodzinnych, Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Sukces pierwszej edycji Kongresu Firm Rodzinnych

Pierwsza edycja Kongresu Firm Rodzinnych odbyła się 6 marca 2018 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tematem wiodącym wydarzenia były "Nowe horyzonty rozwoju" rozumiane jako nowe kierunku rozwoju polskich przedsiębiorstw rodzinnych. 


W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób reprezentujących przedsiębiorstwa rodzinne z Dolnego Śląska oraz organizacje będące aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego regionu. Wydarzenie spotkało się również z dużym zainteresowaniem mediów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia oraz wywiadami i materiałami merytorycznymi:

Oferta dla Partnerów

Zostań Partnerem wydarzenia

 

Firmy rodzinne stanowią najliczniejszą grupę przedsiębiorców w Polsce. Wytwarzają prawie 18-19% PKB. Na samym Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest ponad 360 tys. firm, z których przeważająca część to przedsiębiorstwa sektora MŚP o znaczącym udziale biznesów rodzinnych.

Zapraszamy do współpracy w ramach Kongresu Firm Rodzinnych, która zapewni Państwu dotarcie do przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycję partnerstwa w trzech obszarach:

 • Partner strategiczny - Platynowy,
 • Partner panelu - Złoty,
 • Partner wydarzenia - Srebrny.

Zobacz pakiety partnerskie.

 

KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY

Województwo dolnośląskie i lubuskie:

 • Agnieszka Ulman - tel. 71 722 34 01, kom. 608 391 635, agnieszka.ulman@wsb.wroclaw.pl,
 • Tomasz Prostak - tel. 71 722 34 01, kom. 698 837 061, tomasz.prostak@wsb.wroclaw.pl.

Województwo opolskie:

 • Agnieszka Sochanik - kom. 696 841 662, agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl.