Wellbeing w organizacji - formularz zapisów

W celu zapisania się na studia podyplomowe na kierunku Wellbeing w organizacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. 

W razie dodatkowych pytań, proszę kontaktować się bezpośrednio z
Centrum Pozytywnego Rozwoju sp. z o.o.
biuro@centrumpozytywnegorozwoju.com
tel. 509 422 477

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 29-31 (dalej zwana WSB) oraz Centrum Pozytywnego Rozwoju sp. z o.o., przy ul. Cieplickiej 11.Dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, w celu realizacji procesu dydaktycznego i monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz w celach marketingowych i reklamowych. Dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych tj. organom i podmiotom publicznym realizującym swoje zadania w obszarze szkolnictwa wyższego i wynikające z przepisów prawa. Podanie danych wynika z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji na studia. Natomiast podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.