Szkolenia w obszarze umiejętności osobistych

Tematyka szkoleń w obszarze umiejętności osobistych:

 • Asertywność
 • Automotywacja
 • Autoprezentacja
 • Efektywna komunikacja
 • Efektywność osobista
 • Emocje w życiu zawodowym
 • Inteligencja emocjonalna
 • Integracja, twórczość
 • Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 • NLP
 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Proaktywność
 • Profile osobowościowe DiSC Classic
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Szybkie czytanie
 • Trening interpersonalny
 • Typologia temperamentu - rozwój w oparciu o indywidualne zasoby
 • Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych
 • Umiejętność przekazywania trudnych informacji
 • Umiejętności wywierania wpływu
 • Ustalanie standardów komunikacji mailowej
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie potencjałem osobowości
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie stresem (emocjami)
 • Zmiana osobista

Z przyjemnością przygotujemy propozycję szkolenia lub usługi rozwojowej zgodnie z Państwa potrzebami, niezależnie od prezentowanego powyżej zakresu tematów, który stanowi otwarty wachlarz możliwości.

Zobacz szkolenia w pozostałych obszarach:

Zapytania prosimy kierować do:

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
tel. 71 376 23 80
e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl