Szkolenia w obszarze języków

BEST – Business English Smart Toolkit
Intensywne szkolenia językowe oparte o aktywne metody pracy – case study, panel dyskusyjny, praca
w grupach, analiza materiału źródłowego, etc. Dostarczają uczestnikom narzędzi niezbędnych do podniesienia poziomu biznesowych kompetencji językowych i świadomego operowania językiem angielskim w międzynarodowym środowisku pracy

Proponujemy branżowe moduły w języku angielskim:

  • Professional English - finanse
  • Professional English - zarządzanie
  • Skills - Business Presentations
  • Skills -Business Meetings
  • Skills – Presenting Graphs and Statistics

Zobacz szkolenia w pozostałych obszarach: