Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Wellbeing w organizacji w WSB we Wrocławiu. 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Wellbeing w organizacji
(80 godz.)
 • Wprowadzenie do wellbeingu (8 godz.)
 • Aktywność zawodowa jako źródło inspiracji i realizacji pasji (8 godz.)
 • Wpływ wellbeingu na zdrowie psychofizyczne (8 godz.)
 • Środowisko pracy wspierające wellbeing (8 godz.)
 • Redukcja stresu w oparciu o Mindfulness (8 godz.)
 • Warsztaty - doświadczanie wellbeingu – w wykorzystaniem różnych technik i narządzi wzmacniających (8 godz.) 
 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wartościach (8 godz.)
 • Wellbeing studium dobrych praktyk w Polsce i na świecie (8 godz.)
 • Wellbeing strategiczny - planowanie, organizacja i wdrażanie wellbeingu (16 godz.)
   

Słuchacze zdobędą kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania wellbeingu w organizacji, zadbania o dobrostan psychiczny i fizyczny liderów oraz pracowników, zmniejszenie stresu, pozytywne emocje, poczucie sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Przygotują własne programy wellbeingu dla organizacji.
 

Pozytywna komunikacja i mediacje
(16 godz.)
 • Pozytywna komunikacja w organizacji oparta na potrzebach (8 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje (8 godz.)


Będziesz mieć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu porozumiewania się w sposób budujący współpracę, współodpowiedzialność i zaangażowanie zespołów oraz mediacji jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów, różnic w organizacji inspirowane metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga.
 

Pozytywne przywództwo –zarządzanie organizacją
(56 godz.)
 • Pozytywne przywództwo - JA jako przywódca, JA jako fundament zespołu oraz MÓJ styl zarządzania (8 godz.)
 • Uważny lider – Mindfulness w przywództwie (8 godzin)
 • Metody badania dobrostanu z wykorzystaniem technik analitycznych (8 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacji pod kątem dobrostanu (8 godz.)
 • Love Brand – firma, którą pokochają pracownicy (8 godz.)
 • Employer branding (8 godz.)
 • Działania CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu (8 godz.)


Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników, wykształcą lub udoskonalą swoje umiejętności w zakresie przywództwa, badania dobrostanu, zarządzania ryzykiem personalnym, stymulowania naturalnego potencjału jednostek oraz rozwijania możliwości tkwiących w zespołach, a także tworzenia organizacji, w które potrafią przyciągnąć i zatrzymać pracowników. 
 

Psychologia pozytywna w praktyce
(24 godz.)
 • Psychologia pozytywna - naukowe podejście do wellbeingu (8 godz.)
 • Interwencje pozytywne w życiu prywatnym i zawodowym (8 godz.)
 • Zastosowanie elementów psychologii pozytywnej w organizacji (8 godz.) 


Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą pozytywności, silnych stron charakteru i zasobów człowieka, budowania i wspierania sprężystości psychicznej oraz wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym i zawodowym.

 

Forma zaliczenia
Mózg
praca zaliczeniowa w formie studium przypadku