Opis kierunku

Celem studiów jest zapewnienie merytorycznego wsparcia osobom kierującym lub chcących kierować w przyszłości zespołem lub grupą projektową. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz kompetencje m.in. w zakresie budowania efektywnego zespołu, delegowania zadań, zarządzania międzypokoleniowego, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zmianami w organizacji oraz zapobiegania zachowaniom destruktywnym w środowisku pracy.

Co zyskujesz?

 • Zdobędziesz konkretne, praktyczne umiejętności z zakresu zastosowania efektywnych narzędzi psychologicznych w biznesie. 
 • Podczas zajęć w formie warsztatów zdobędziesz umiejętności niezbędne w pracy z ludźmi: zaangażowanie, umiejętności prowadzenia rozmów w warunkach konfliktu, asertywność. 
 • Pod okiem trenerów realizujesz zadania biznesowe i otrzymasz profesjonalne informacje zwrotne. Dzięki temu będziesz mógł obiektywnie określić swoje słabe i mocne strony, budować lepsze relacje i poprawić komunikację w swoim zespole oraz z kontrahentami, a także zaplanować drogę rozwoju zawodowego.
 • W trakcie licznych warsztatów, gier, scenek sytuacyjnych oraz analizy case studies zwiększysz swoje kompetencje m.in. w zakresie: 

  • planowania oraz prowadzenia negocjacji 
  • budowania zespołu oraz zarządzania nim 
  • prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, a dotyczących ich rozwoju, oceny, delegowania zadań  
  • motywowania pracowników tak, aby realizowali założone cele strategiczne oraz sami odnosili sukcesy zawodowe.   

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do osób, które chcą zwiększać swoją wiedzę i umiejętności z obszarów wykorzystania narzędzi zarządzania biznesem.
 • Dla osób, które chcą zastosować wiedzę psychologiczną w codziennej pracy budowania, rozwijania i kierowania w jak najbardziej efektywny sposób m.in. z grupami roboczymi, zespołami projektowymi itp.

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami w murach uczelni. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.

Studia umożliwiły mi poznanie procesów psychologicznych i społecznych niezbędnych do zarządzania organizacją, podejmowania decyzji i negocjacji. Rozwinęłam kompetencje w zakresie budowania w zespole postawy zaangażowania i współodpowiedzialności za realizowane cele. Wiem, w jaki sposób wspierać rozwój podopiecznych fundacji, by odnaleźli motywację do przekraczania granic swoich możliwości, realizowali marzenia i sięgali gwiazd.

Beata Zając

Absolwentka kierunku psychologia w biznesie

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 16 września
studia
700 zł
taniej

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 900 zł:

 • 500 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku psychologia w biznesie w WSB we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Katarzyna Rybczyńska
Marek Lecko
Tomasz Krzemienowski
Joanna Nogieć władze
Katarzyna Rybczyńska

Kierownik merytoryczny kierunku, mgr psychologii, specjalista ds. komunikacji i PR. Wieloletni wykładowca z obszaru psychologii, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, kreatywności i autoprezentacji. Od 2008 roku organizator i realizator zajęć dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku...

Marek Lecko

Trener, doradca, coach z 20-letnim doświadczeniem menedżerskim w jednostkach prywatnych i publicznych. Stosuje wyjątkowe podejście do treningu, polegające na wykorzystywaniu w swoich programach szkoleniowych elementów analizy transakcyjnej oraz zwracaniu szczególnej uwagi na techniki...

Piotr Spychała

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku zarządzanie. Od 1999 r. związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.  Pracownik naukowo dydaktyczny uczelni pracujący w katedrach zarządzania i marketingu, praktyk zarządzania. Od 2008 r....

Tomasz Krzemienowski

Absolwent prawa. Zastępca Dyrektora  jednostki lokalnej państwowej instytucji  kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. W latach 2006 -2014 kierował Sekcją Prawną ww. instytucji. W latach 2007 - 2010 nadzorował ponadto kwestie dotyczące legalności zatrudnienia...

dr Joanna Nogieć

Kanclerz Wydziału Finansów i Zarządzania w WSB we Wrocławiu, wcześniej Wicekanclerz oraz Dyrektor Departamentu Dydaktyki i długoletni wykładowca marketingu. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

bud. A, p.100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
Tel.: +48 604 138 344 71 376 23 70
Infolinia: 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 09:00-16:00
 • cz-pt: 08:00-15:30
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF