Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku programista Front-End z Angular w WSB we Wrocławiu (V edycja).

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Podstawowe umiejętności web developera
(28 godz.)
 • Prototypowanie aplikacji i wybrane zagadnienia UI/UX do budowy aplikacji webowych (16 godz.)
 •  System kontroli wersji  GIT dla web developerów (8 godz.)
 • Współpraca w zespole programistycznym z repozytorium zdalnym (Github lub Bitbucket) (4 godz.)


Nauczysz się projektować interfejsy aplikacji oraz poznasz narzędzia do współpracy w zespole programistów webowych z wykorzystaniem Gita i repozytoriów zdalnych np. Github/Bitbucket.

Solidne podstawy front-endu
(16 godz.)
 • HTML 5, CSS 3 (8 godz.)
 • HTML multimedia (Audio/Video/Grafika SVG) (4 godz.)
 • DOM oraz biblioteka jQuery (4 godz.)


Poznasz podstawowe metody zarządzania strukturą strony internetowej (metody zarządzania obiektowym modelem dokumentu). Nauczysz się jak dodawać proste animacje na stronę www oraz jak uczynić ją dynamiczną.
 

Dobre praktyki web developera
(56 godz.)
 • Podstawy Javascript i format wymiany danych JSON (16 godz.)
 • Preprocesory CSS: SASS/LESS (4 godz.)
 • Nowoczesne zasady i wzorce języka JavaScript według standardu ES , znanego także jako EcmaScript, który znacząco upraszcza i optymalizuje kod (8 godz.)
 • Wprowadzenie do Node.js - technologii backendowej pozwalającej budować Restful API dla aplikacji internetowych (4 godz.)
 • Narzędzia developerskie (4 godz.)
 • Narzędzie webdevelopera: Webpack (4 godz.)
 • RWD (responsive web design -  responsywne aplikacje internetowe)  (8 godz.)
 • Projekt 1: Aplikacja SPA w JS (8 godz.)

 

Zdobędziesz wiedzę odnośnie tworzenia bardziej zaawansowanych stron internetowych na podstawie koncepcji SPA, czyli single page application oprogramowaną za pomocą języka Javascript. Znacząco przyspiesza to pracę strony, odciąża serwer oraz dostarcza lepszych wrażeń z użytkowania dla potencjalnych odwiedzających.

React w aktualnej wersji
(20 godz.)
 • React -podstawowe koncepcje, architektura, komponenty, cykl życia aplikacji (8 godz.)
 • Redux - implementacja jednokierunkowego przepływu danych (4 godz.),
 • Projekt 2: Budowa aplikacji typu chat działającej w czasie rzeczywistym (8 godz.)
   

Zdobędziesz umiejętności wytwarzania aplikacji obsługującej komunikację z serwerem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem websocketów oraz frameworka React rozwijanego przez firmę Facebook.

Angular w aktualnej wersji
(32 godz.)
 • Wprowadzenie do frameworku Angular - podstawowe koncepcje - komponenty, moduły, serwisy (8 godz.)
 • Język TypeScript jako język do jeszcze szybszego tworzenia aplikacji webowych (8 godz.)
 • Projekt 3: Praktyczna aplikacja biznesowa stworzona w Angularze oraz Node.js (16 godz.)
   

Nauczysz się wytwarzać oprogramowanie w najnowszych technologiach wykorzystywanych na rynku, czyli Angular (w aktualnego wersji) wspieranego i rozwijanego przez firmę Google. Połączysz tę technologię z serwerem Node.js, dzięki czemu będziesz w stanie pisać kompleksowe, nowoczesne aplikacje biznesowe.

Testowanie aplikacji i code review
(8 godz.)
 • Zasady testowania aplikacji webowych (4 godz.)
 • Code review dla projektu (4 godz.)
   

Nauczysz się testować stworzoną aplikację internetową oraz przejedziesz code review dla swojego projektu zaliczeniowego.

Nowoczesne trendy w tworzeniu aplikacjach internetowych
(8 godz.)
 • PWA  (8 godz.) 


Stworzysz aplikację webową typu PWA (Progressive Web App) dla urządzeń mobilnych według wytycznych Google’a.

Egzamin i praca zaliczeniowa
(8 godz.)
 • Podsumowanie kursu (1 godz.)
 • Prezentacja prac zaliczeniowych (6 godz.)
 • Egzamin (1 godz.)
   
Forma zaliczenia
Projekt
egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności
Książki
dwa projekty przejściowe
Organizacja
projekt końcowy (projekt 3) stworzony indywidualnie lub zespołowo