Opis kierunku

Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów otworzą  Ci nowe, atrakcyjne możliwości zatrudnienia m.in. w charakterze tłumacza publicznego lub/i tłumacza przysięgłego, tłumacza ustnego (konsekutywnego, symultanicznego, konferencyjnego) itp. 

Co zyskujesz?

 • Poszerzysz zasób specjalistycznego słownictwa oraz zdobędziesz umiejętność tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych.
 • Będziesz wiedział, jak eliminować błędy słownikowe i gramatyczne oraz weryfikować tekst w języku docelowym.
 • Pogłębisz wiedzę z zakresu przekładu, prawa i specyfiki zawodu tłumacza.
 • Będziesz pracował na tekstach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających tłumaczenie (komputerowych programów tłumaczeniowych – Trados czy memoQ, internetowych słowników specjalistycznych i baz terminologicznych). 
 • Zdobędziesz wiedzę i praktykę w zakresie wykonywania tłumaczeń ustnych, wykształcenia umiejętności efektywnego wykorzystywania technik szybkiego czytania i notacji oraz zdobycia wiedzy z zakresu psychologii w zawodzie tłumacza. W trakcie studiów weźmiesz udział w warsztatach z tłumaczeń konferencyjnych prowadzonych w profesjonalnych kabinach tłumaczeniowych.
 • Program kierunku opracowaliśmy we współpracy z ekspertami z Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. W trakcie zajęć słuchacze weźmiesz udział w warsztatach z tłumaczeń konferencyjnych prowadzonych w jedynych we Wrocławiu kabinach do translacji symultanicznych.


Po ukończeniu studiów będziesz potrafił:

 • skutecznie stosować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych
 • sprawnie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu prawa i medycyny 
 • wykonywać tłumaczenia ustne (a vista, konsekutywne i symultaniczne), wykorzystując techniki notacji i szybkiego czytania oraz zapamiętywania
 • efektywnie organizować warsztat pracy tłumacza
 • umiejętnie posługiwać się najnowszymi technologiami informacyjnymi w procesie tłumaczenia.
   

Dla kogo?

 • Osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w charakterze tłumacza przysięgłego, tłumacza tekstów specjalistycznych, korektora tekstów, pracownika administracji lokalnej i państwowej, pracownika agencji turystycznych lub reklamowych.
 • Absolwenci filologii germańskiej, niezależnie od ukończonej specjalizacji i profilu.
 • Absolwenci wszystkich kierunków studiów I lub II stopnia znających język niemiecki co najmniej na poziomie B2 wg ESOKJ.
   

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydat powinien złożyć oświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ. 

Miejsce zajęć

Zajęcia na tym kierunku będę się odbywać w samym centrum miasta - w najbliższej okolicy Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, znajdującej się przy ul. Sienkiewicza. 

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów na kierunku Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego w WSB we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 276
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2

Wykładowcy

Katarzyna Kaflowska
Sabina Bursy

Ukończyła kierunek Lingwistyka Stosowana w UAM Poznań, stypendystka programu Socrates Erasmus (Uniwersytet Europejski Viadrina), tłumacz przysięgły języka niemieckiego, freelancer, członek ZZTP (Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce). Swoją pasję do języka niemieckiego...

Katarzyna Kaflowska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach filologia germańska oraz filologia niderlandzka, tłumacz i lektor języka niemieckiego, członek PZNJN (Polski Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego). Specjalizuje się w tłumaczeniach i kursach z wykorzystaniem języka fachowego oraz...

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF