Zdobądź dofinansowanie do studiów podyplomowych ze źródeł zewnętrznych. Dopłata możliwa jest dzięki współpracy z instytucjami, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają dofinansowania. Szczegóły opis rozwinie się po kliknięciu w "czytaj więcej".

 

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn.: “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”, w ramach którego uczestnikom projektu oferowane jest m.in. wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych do wysokości 7000 zł.

 

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7000 zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) został stworzony z myślą o potrzebach przedsiębiorców z sektora MMŚP i ich pracowników. BUR to platforma online, za której pośrednictwem możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników nas studia podyplomowe.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 

Jak skorzystać z dofinansowania?

 1. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Jeżeli nie znajdziesz swojego kierunku, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość zamieszczenia go w BUR.
 2. Po podpisaniu umowy niezwłocznie zgłoś się do Biura Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w celu zawarcia umowy na studia podyplomowe. Oprócz umowy z operatorem na usługę zawierasz również umowę edukacyjną z Wyższą Szkołą Bankową na realizację studiów podyplomowych.


Pamiętaj, że korzystając z dofinansowania poprzez BUR oraz podpisując umowę na studia podyplomowe z WSB we Wrocławiu, obowiązuje cena katalogowa kierunku (bez zniżki czasowej w czesnym).

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w zwiększanie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie. Do zdobycia jest od 80 do 100% dofinansowania do szkoleń i kursów. 


Możemy pomóc Ci w uzyskaniu dofinansowania, a co za tym idzie:

 • zbadamy potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 • dobierzemy odpowiednie szkolenia podnoszącego wskazane kompetencje
 • po akceptacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania zorganizujemy szkolenie
 • przygotujemy dokumenty poświadczające realizację szkolenia potrzebne do rozliczenia przyznanych środków.


Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 maja
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.