dr Ewa Bułat

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego. Posiada praktyczne doświadczenie biznesowe, zdobyte podczas pracy dla firm brytyjskich. Jako Business Development Manager w firmie o profilu edukacyjnym, była odpowiedzialna za rozwój marki na rynku polskim, podejmując działania z zakresu marketingu, sprzedaży, Public Relations oraz zarządzania. W firmie z branży IT pracowała jako Sales & Marketing Specialist, biorąc udział w uruchomieniu kampanii marketingowej na rynku holenderskim. Posiada certyfikat University of Cambridge z zakresu Business English na poziomie C2. Obecnie wykorzystuje zdobyte umiejętności językowe i biznesowe w pracy dydaktycznej, prowadząc zajęcia w języku angielskim na kierunkach Filologia Angielska i Zarządzanie. Ma także na swoim koncie publikacje z dziedziny English for Specific Purposes (ESP) oraz Human Resource Management (HRM).

Eleonora Imbierowicz

Ukończyła studia magisterskie filologii angielskiej w ramach Kolegium MSI UWr i studia magisterskie prawa, również na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie studentka Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i psychologii.