Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • praktyczna nauka języka - komunikacja ustna,
  • język obcy - lektorat,
  • warsztaty pisarstwa naukowego.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
  • Praktyczna nauka języka - sprawności zintegrowane
  • Praktyczna nauka języka - komunikacja ustna
  • Język obcy - lektorat
  • Szkolenie BHP i przeciwpożarowe
Przedmioty modułu dyplomowego:
  • Seminarium magisterskie
  • Warsztaty pisarstwa naukowego
  • Seminarium uzupełniające