Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • warsztat pracy tłumacza ustnego,
 • praktyczna nauka języka - komunikacja ustna,
 • warsztaty: copywriting w języku specjalności.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Praktyczna nauka języka - sprawności zintegrowane
 • Praktyczna nauka języka - komunikacja ustna
 • Język obcy - lektorat
 • Szkolenie BHP i przeciwpożarowe
Przedmioty modułu dyplomowego:
 • Seminarium magisterskie
 • Warsztaty pisarstwa naukowego
 • Seminarium uzupełniające
PRZEDMIOTY SPECJALIZACJI: Tłumaczenia
 • Interkulturowość w przekładzie tekstów użytkowych i specjalistycznych
 • Warsztat pracy tłumacza pisemnego
 • Warsztat pracy tłumacza ustnego
 • Warsztaty: nowe technologie w tłumaczeniu pisemnym
 • Warsztaty: specjalistyczne tłumaczenia ustne
 • Warsztaty: zespołowe projekty tłumaczeniowe
 • Warsztaty: tłumaczenia ustne kabinowe/konferencyjne
 • Warsztaty: ustne tłumaczenia specjalistyczne
 • Kluczowe kompetencje psychospołeczne (przedmiot z zakresu nauk społecznych)
 • Praktyka zawodowa
PRZEDMIOTY SPECJALIZACJI: Nowe media i copywriting
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe
 • Wprowadzenie do nauk o biznesie w języku specjalności
 • Warsztaty: warsztaty i prezentacje w języku specjalności
 • Warsztaty: negocjacje w biznesie w języku specjalności
 • Warsztaty: kanały komunikacji medialnej w języku specjalności
 • Warsztaty: komunikacja marketingowa i PR w języku specjalności
 • Warsztaty: copywriting w języku specjalności
 • Warsztaty: praca z dokumentami i dokumentacją w języku specjalności
 • Kluczowe kompetencje psychospołeczne (przedmiot z zakresu nauk społecznych)
 • Praktyka zawodowa