Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • Innowacyjny e-marketing
 • Analitykę internetową
 • Design i multimedia w e-marketingu

oraz programy studiów podyplomowych.

Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy
 • Współczesne  problemy gospodarcze
 • Praktyczne aspekty prawa
Przedmioty kierunkowe:
 • Makroekonomia
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Pomiar i modelowanie w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie marketingowe
 • Przedsiębiorczość
 • Marketing międzynarodowy
 • Analiza danych biznesowych
 • Strategie negocjacji na rynkach międzynarodowych
 • Warsztaty kwalifikacji menedżerskich
 • Wykład do wyboru
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium magisterskie
SP E-marketing w biznesie:
(176 godz.)

Strategie w e-biznesie (20 godz.)

 • Strategie i analizy rynku w e-biznesie (8 godz.)
 • Kosztorys e-biznesu (4 godz.)
 • Strategie e-biznesowe internetowe i mobilne – case study (4 godz.)
 • Zarządzanie projektem e- biznesowym – warsztaty (4 godz.)
   

Innowacyjny e-marketing (28 godz.)

 • Mobile marketing (4 godz.)
 • Content marketing (4 godz.)
 • Influence marketing (4 godz.)
 • Zarządzanie projektami e-marketingowymi (8 godz.)
 • E-marketing i social media – wprowadzenie (8 godz.)
   

Klient, technologia, prawo (16 godz.)

 • Zachowania konsumentów w Internecie. Programy lojalnościowe i rekomendacyjne (4 godz.)
 • Aspekty prawne działań marketingowych (4 godz.)
 • Technologie internetowe i mobilne (8 godz.)
   

Zarządzanie projektami e-commerce (16 godz.)

 • E-commerce i sklep internetowy – wprowadzenie strategiczne (4 godz.)
 • Zarządzanie projektami e-commerce (4 godz.)
 • Modelowy sklep internetowy w  e-commerce – warsztaty (8 godz.)
   

Analityka internetowa (16 godz.)

 • Analityka serwisów internetowych – wprowadzenie (4 godz.)
 • Analityka aplikacji mobilnych (4 godz.)
 • Analityka e-commerce (4 godz.)
 • Google Analytics – warsztaty (4 godz.)
   

Social media (24 godz.)

 • Media społecznościowe – wprowadzenie (4 godz.)
 • Wykorzystanie social media w działalności – case study (8 godz.)
 • Komunikacja w social mediach (4 godz.)
 • Zarządzanie kampaniami w mediach społecznościowych – projekt (8 godz.)
   

Design i multimedia w e-marketingu (12 godz.)

 • Design w e-marketingu. System identyfikacji wizualnej w Internecie (4 godz.)
 • Fotografia w e-biznesie (4 godz.)
 • Design &design thinking w projektowaniu wizualnym (4 godz.)
   

E-marketing (24 godz.)

 • Video marketing (4 godz.)       
 • Automation marketing (4 godz.)
 • E-branding (4 godz.)
 • Usability – uwarunkowania teoretyczne i projekt (8 godz.)
 • E-mail marketing (4 godz.)
   

Marketing internetowy w wyszukiwarkach (16 godz.)

 • Marketing w wyszukiwarkach internetowych – wprowadzenie (4 godz.)
 • Pozycjonowanie i optymalizacja serwisu internetowego (4 godz.)
 • Google Adwords. Kampanie linków płatnych w wyszukiwarkach – kampania (8 godz.)
   

E- marketing Menedżer (4 godz.)

 • Sprawdzenie kompetencji e-marketingowych - certyfikacja (4 godz.)
SP Projektowanie i testowanie produktów interaktywnych (User-Experience):
(176 godz.)

Badanie potrzeb użytkowników (20 godz.)

 • Wstęp do UX (8 godz.)
 • Specyfika badań UX (4 godz.)
 • Desk research i przygotowanie do badań (4 godz.)
 • Tworzenie personi map empatii (4 godz.)

 

Strategia działań (28 godz.)

 • Strategia produktu (4 godz.)
 • Design thinking i visual thinking (4 godz.)
 • Customer Journey (4 godz.)
 • Business Model Canvas (8 godz.)
 • Value Proposition (8 godz.)

 

Modelowanie UX (16 godz.)

 • Architektura informacji - struktura produktu, nawigacja (4 godz.)
 • UCD (4 godz.)
 • VD  (8 godz.)

 

Modelowanie UX - Projekt (16 godz.)

 • User story i user story mapping (4 godz.)
 • Architektura informacji (4 godz.)
 • UCD i VD (8 godz.)

 

Design studio (16 godz.)

 • Szkicowanie low-fi (4 godz.)
 • Architektura rozwiązań (4 godz.)
 • Paper prototyping (4 godz.)
 • Testy (4 godz.)

 

Prototypowanie (24 godz.)

 • Psychologiczne aspekty projektowania (4 godz.)
 • Projektowanie web (8 godz.)
 • Projektowanie mobile first (4 godz.)
 • Zarządzanie projektem (8 godz.)

 

Technologia w UX (12 godz.)

 • Technologie internetowe - przegląd, możliwości i ograniczenia (4 godz.)
 • Technologie mobilne - przegląd, możliwości i ograniczenia (4 godz.)
 • Technologie w projektowaniu (4 godz.)

 

Narzędzia do projektowania (24 godz.)

 • Narzędzia do projektowania - przegląd rozwiązań płatnych i bezpłatnych (4 godz.)
 • Nauka narzędzia projektowego 1 (8 godz.)
 • Nauka narzędzia projektowego 2 (4 godz.)
 • Design (4 godz.)
 • Fotografia (4 godz.)

 

Testowanie (16 godz.)

 • Metody testowania użyteczności (4 godz.)
 • Analityka webowa (8 godz.)
 • Analityka mobile (4 godz.)

 

Prezentacja projektów (4 godz.)