Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

Rekrutacja zakończona!
Interesuje Cię ta specjalność? Zapisz się na listę rezerwową.

 

W zależności od wybranych studiów podyplomowych:

 • nauczysz się planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • zapoznasz się z kulturą Six Sigma oraz elementami sieci dystrybucji
 • dowiesz się, jak zarządzać popytem i podażą oraz zakupami
 • zdobędziesz wiedzę nt. organizowania i monitorowania przepływu zasobów oraz planowania produkcji
 • będziesz potrafił sprawnie zarządzać magazynami i centrami logistycznymi
 • zapoznasz się z koncepcjami logistycznymi, stanowiącymi podstawę budowania przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw
 • poznasz zagadnienia związane z realizacją procesu kadrowego w logistyce oraz zasady zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach logistycznych
 • poznasz podstawowe zagadnienia organizacji i zarządzania procesami zaopatrzenia, dystrybucji i transportu oraz narzędzia wykorzystywane w tych obszarach
 • nauczysz się sprawnego i efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową, przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi oraz technikami i technologiami składowania
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu SAP
 • nauczysz się korzystać z profesjonalnej platformy Jira helpdesk - odzwierciedlającej rzeczywiste środowisko pracy w firmach wykorzystujących system SAP
 • dowiesz się, jak sporządzać dokumentację techniczną: funkcjonalną i wdrożeniową systemu SAP
 • będziesz mieć możliwość uczestnictwa w dodatkowych - praktycznych warsztatach i spotkaniach z partnerami biznesowymi kierunku (m. in.: Atos, Hicron, 3M)
Logistyka grupa

Wiedzę i umiejętności z tej specjalności, uzupełnisz o te, które przyswoisz na studiach podyplomowych. Zdobędziesz zarówno dyplom magistra jak i świadectwo ukończenia wybranych studiów podyplomowych:

Praca dla Ciebie:

W zależności od wybranych studiów podyplomowych:

 • użytkownik końcowy systemu SAP (SAP key user)
 • konsultant SAP
 • administrator zintegrowanego systemu informatycznego w logistyce
 • koordynator/kierownik projektu logistycznego
 • integrator systemów informatycznych w logistyce
 • wdrożeniowiec technologii IT w logistyce
 • dyrektor logistyki
 • kierownik magazynu
 • product manager w centrum logistycznym
 • koordynator dostaw
 • specjalista ds. logistyki

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Studia trwają dwa lata, tak samo jak na studiach tradycyjnych, ale po obronie zyskujesz dwa dyplomy - dyplom studiów magisterskich i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto płacisz tylko jedno czesne.
 • Wybierając SP Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP otrzymasz indywidualne konto - usera wraz z kluczem developerskim do systemu SAP z możliwością logowania 24 h na dobę, abyś mógł szkolić się/uczyć także w domu.
 • Zajęcia na SP Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP realizowane są na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP w formie laboratoriów komputerowych prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i doradców biznesowych SAP.
 • Podczas zajęć na SP Transport i spedycja będziesz wykorzystywał narzędzia informatyczne, jak SAP i Anylogic, które pozwolą Ci usprawniać przepływ informacji oraz zwiększą elastyczność rynkową przedsiębiorstwa, w którym podejmiesz pracę.
Grupa dziewczyny notatki tablet

W styczniu 2018 roku WSB we Wrocław jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce dołącza do programu SAP Next-Gen. SAP Next-Gen jest platformą dla ekosystemu SAP (firm i partnerów) wokół uczelni wyższych dla wspólnych projektów innowacyjnych studenckich i naukowych. Łączymy trzy elementy: wiedzę praktyczną, pomysłowość i energię środowiska akademickiego WSB oraz technologię i doświadczenia SAP, aby budować innowacyjne rozwiązania na przyszłość i podejść do obecnych problemów w zupełnie nowy sposób. W ramach SAP Next-Gen studenci WSB będą mieli dostęp do oprogramowania SAP, nie tylko SAP HANA czy SAP Cloud, oraz również SAP Leonardo, pozwalającej kreować innowacyjne z użyciem:  Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego, Predykcji, Big Data oraz Blockchain.

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru

Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Controlling logistyczny
 • Umiejętności menedżerskie w przedsiębiorstwie logistycznym

oraz programy studiów podyplomowych.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Anna Orzeł
Marcin Rogoza2
Barczyński
Witalij
WSB Wrocław. Mężczyzna w niebieskiej koszuli siedzący przy laptopie.
prof. dr hab. Sabina Kauf
dr hab. inż. Adam Sadowski
mgr inż. Mariusz Bukowski
Kamil Grzymek
Marek Dąbrowski
Paulina Kuliga
mgr inż. Adam Lepak
Mariusz Bubeła
mgr inż. Piotr Bonarski
Paweł Waligórski
dr Anna Orzeł

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Menedżer kierunku studiów logistyka oraz kierownik studiów podyplomowych holistyczna szkoła rozwoju oraz studiów z zakresu logistyki o transportu. Posiada prestiżowy certyfikat European Senior Logistician ESLog. Absolwentka...

mgr inż. Marcin Rogoza

Ukończył Wyższą Szkołę Bankową na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Politechnikę Wrocławską. Certyfikowany szkoleniowiec Design Thinking, specjalista w zakresie coachingu. Praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie technik sprzedaży, negocjacji i obsługi...

mgr inż. Bartosz Szubzda

Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle...

Elżbieta Sawczuk

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła takie kierunki jak: Psychologia Biznesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Coaching i Mentoring. Zawodowo trener i mentor sprzedaży z 8-letnim doświadczeniem. Przez ten czas przeprowadziła ponad 7000 godzin warsztatów i...

dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik...

mgr inż. Kinga Moska

Absolwentka studiów Informatyka w biznesie, o specjalności Menadżer systemów informatycznych na Wydziale Finansów, Informatyki i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Konsultant SAP Business Warehouse(BW), Business Objects(BO) i Business Planning and Consolidation(BPC),...

mgr inż. Wojciech Barczyński

Dyrektor Infrastruktury w Codility, programista i system inżynier. W Codility buduję wiodącą platformą dla zdalnego zatrudniania, która pomaga obiektywnie ocenić kandydatów na podstawie ich umiejętności. Wcześniej Head of Engineering w dwóch siostrzanych startupów Machine Learning...

Piotr Kosior

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie manager ds. wdrożenia SAP w jednej z największych...

mgr inż. Witalij Rudnicki

Architekt w globalnym zespole Developer Relations w firmie SAP. W centrum zainteresowań: rozwiązania Big Data i Fast Data, analityka oraz Internet Rzeczy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant technologiczny najpierw w Polsce, potem w USA w...

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Menedżer kierunku studiów informatyka w WSB we Wrocławiu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener systemu SAP ERP oraz SAP S/4 HANA. Konsultant wdrożeń i wsparcia rozwiązań...

mgr inż. Paweł Woźniak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania...

mgr inż. Bartłomiej Trojan

Absolwent Politechniki Wrocławskiej z zakresu Inżynierii górniczej i warszawskiej SGH o specjalizacji Zarządzanie projektami. Obecnie pracuje dla globalnej firmy z sektora FMCG w obszarze integracji systemów ERP i MES dla wszystkich zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym...

Bartłomiej Socha

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konsultant wdrożeniowy modułów logistycznych SAP, ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz...

Elżbieta Gmur

Absolwentka Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant oraz trener modułów FICO, opracowanie rozwiązań biznesowych w SAP w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej poparte bardzo dobrą znajomością tych zagadnień, praktyka wdrożeniowa w opracowaniu koncepcji rachunków...

dr inż. Alicja Gębczyńska

Specjalista w zakresie zarządzania procesami usługowymi oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Zajmuje się tematyką oceny poziomu realizacji podejścia procesowego zarówno w sektorze biznesowym, jak i publicznym oraz wdrażaniem strategii z wykorzystaniem programu ADOscore....

prof. dr hab. Sabina Kauf

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Uniwersytecie Opolskim. Swoje zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na badaniach rynkowych w logistyce, logistyce miasta, zarządzaniu logistyczno-marketingowemu jednostek terytorialnych oraz wykorzystaniu założeń logistyki w...

dr hab. inż. Adam Sadowski

Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ekonomii, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się...

mgr inż. Mariusz Bukowski

Specjalista w zakresie szkoleń managerów, spedytorów, pracowników kadr i kierowców zawodowych. Szkolenia najczęściej poprzedza wywiadem i analizą posiadanej dokumentacji, tak by dopasować program szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta. Przygotowuje i prowadzi szkolenia dotyczące...

Kamil Grzymek

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na Kierunku Biotechnologia oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością na Politechnice Wrocławskiej oraz Wyższej Szkole Bankowej. Od ponad 10 lat zajmuje się Jakością i Ciągłym Doskonaleniem w firmach...

Marek Dąbrowski

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony menedżer w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, doradca, trener. Przez 8 lat Dyrektor Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych „Dolny Śląsk”. Uczestnik wielu Komisji Międzynarodowych jako reprezentant...

Paulina Kuliga

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych o kierunku Analiza Biznesowa na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje na stanowisku analityka biznesowego w obszarze SAP FI w międzynarodowej...

mgr inż. Adam Lepak

Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Wykładowca i instruktor zagadnień związanych z transportem drogowym. Posiada certyfikat uczestniczenia w specjalistycznym 6-miesięcznym kursie dla kandydatów na stanowisko inspektora Inspekcji Transportu Drogowego...

Mariusz Bubeła

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP. Ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. W...

mgr inż. Piotr Bonarski

Legniczanin z urodzenia, zamieszkania i zamiłowania. Ukończył naukę na Politechnice Wrocławskiej z tytułem mgr inż. na wydziale mechanicznych w specjalności organizacja produkcji. Przez ostatnie 10 lat pracował między innymi w zakładach produkcyjnych Whirlpool, Winkelmann, Lear....

Paweł Waligórski

Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach dla klientów DACH. Doświadczony manager w zakresie logistyki i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia

bud. A, p. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 09:00-16:00
 • cz-pt: 08:00-15:30
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF