Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Makroekonomię
 • Zarządzanie projektem inwestycyjnym
 • Analizę instrumentów finansowych
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy
 • Współczesne  problemy społeczno-gospodarcze
 • Praktyczne aspekty prawa
Przedmioty kierunkowe:
 • Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów I
 • Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów II
 • Polityka pieniężna
 • Zarządzanie projektem inwestycyjnym
 • Analiza instrumentów finansowych
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Makroekonomia
   
Przedmioty wybieralne:
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium magisterskie
 • Wykłady do wyboru