Co zyskujesz studiując turystykę i rekreację w WSB?

Specjalności w tym kierunku są dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich. Oznacza to, że poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji możesz zapłacić mniej o 950 zł na drugim i trzecim roku studiów, czyli 1900 zł łącznie mniej.  Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

W trakcie studiów część przedmiotów zrealizujesz w ramach płatnego stażu. W sumie będzie to aż 9 miesięcy zdobywania doświadczenia w firmie, za które otrzymasz wynagrodzenie. 

Możliwość ukończenia dodatkowych kursów, m.in. kelnera, barmana, organizatora konferencji i eventów, pilota wycieczek i animatora rekreacji.

Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania dedykowanego branży, np. Ekoncept, MerlinX, Amadeus, BlueVendo, KWHotel, S4H, CRM dla agentów biuro podróży, system rezerwacyjny N-SYKON, InteliHotel - uniwersalny system hotelowy.

Kluczowe cechy kierunku:

Krawat
studia i praca w jednym
płatny staż
2 języki obce
Laptop
branżowe oprogramowanie
dodatkowe kursy zawodowe

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Organizować różnego rodzaju eventy i zajęcia rekreacyjne.
Zarządzać zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z branży turystycznej na rynku krajowym i zagranicznym.
Przygotowywać oferty turystyczne dla różnych odbiorców.
Wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingu społecznościowego do promowania produktów turystycznych.
Dwóch języków obcych, w tym co najmniej jednego na poziomie B2.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Hotelarstwo i gastronomia
Stacjonarne Dofinansowane Rekrutacja zakończona
od 375 zł 400 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
  • Geografię turystyczną
  • Hotelarstwo

Wykładowcy

dr Marzena Adamczyk
dr Karolina Królikowska
dr Edyta Pijet-Migoń
dr Teresa Skrzypczyk
dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek
dr Marzena Adamczyk

Pracuje od 2003 roku jako adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. W roku 1997 ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w roku 2006. W latach...

dr Karolina Królikowska

Doktor, adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (przedmioty: ekologia i ochrona środowiska, geografia turystyczna, seminaria dyplomowe); członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS); problematyka badawcza dotyczy społecznych aspektów ochrony...

dr Edyta Pijet-Migoń

Adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie geografii ekonomicznej i turystyki, w szczególności problematyki transportu lotniczego i wpływu rozwoju transportu na turystykę. Przygotowała rozprawę doktorską pt. „Zmiany rynku lotniczych...

dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (mgr wychowania fizycznego), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (mgr ekonomii), AWF w Poznaniu (specjalista odnowy biologicznej), AWF we Wrocławiu (doktor i doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej) oraz SGH w Warszawie (doktor ekonomii)....

dr Teresa Skrzypczyk

Dysertacja przeprowadzona w zakresie funkcji turystycznych i rekreacyjnych terenów w obrębie przestrzeni miejskich, odpowiedniego zagospodarowania szczególnie terenów nadrzecznych, rozwoju oferty sportowo - rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców w Polsce i na świecie. Zainteresowania...

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek

Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku, na podstawie rozprawy "Łużyce - przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych". Zajmuje się geografią religii, mniejszościami etnicznymi,...

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Menedżer kierunku Inżynieria Zarządzania, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia...

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF