Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.: 

 • Warsztaty kwalifikacji menedżerskich
 • Narzędzia marketingu i promocji w małej firmie
 • Zarządzanie projektem
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy*
 • Język polski branżowy*
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Otoczenie prawne biznesu i prawo podatkowe
 • Proseminarium
 • Wychowanie fizyczne**
Przedmioty kierunkowe:
 • Biznesplan
 • Podstawy rachunkowości i dokumentacja finansowa
 • Finansowanie działalności
 • Narzędzia marketingu i promocji w małej firmie
 • Negocjacje z klientem
 • Warsztaty kwalifikacji menedżerskich
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych w prowadzeniu biznesu
 • Zarządzanie projektem
 • Psychologia marketingu i sprzedaży
 • Gra kierownicza orgaefekt***
Przedmioty wybieralne:
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
LEGENDA:

* zajęcia fakultatywne - Dziekan decyduje o ich realizacji przez studenta

** zajęcia fakultatywne

*** przedmiot bez możliwości poprawki