dr Anna Orzeł
dr Anna Orzeł

Prawnik, ekspert z dziedziny logistyki, specjalizuje się w transporcie drogowym. Menedżer kierunku studiów logistyka, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu logistyki i transportu, prowadzi zajęcia ze studentami na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka kierunków prawo oraz administracja na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada certyfikat European Senior Logistician ESLog. Biznesowo szkoleniowiec i doradca w zakresie prawa w transporcie. Od 2006 r. sędzia arbitrażowy w sprawach gospodarczych. Z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu związana od 2010 r. Autorka wielu artykułów w tematyce TSL. Interesuje się zastosowaniem nowych technologii w branży logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transportowych i smart city. Prywatnie pasjonatka gór i podróży z plecakiem.

 

Dr Anna Orzeł jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez nią udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

dr Damian Ostrowski
dr Damian Ostrowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, kierownik Zespołu Dydaktycznego Logistycznych Studiów Ogólnych i Magisterskich w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na kierunkach studiów logistyka oraz zarządzanie, gdzie wykłada w języku angielskim. Rzeczoznawca zawodowy w Ministerstwie Edukacji i Nauki w zakresie zawodów: technik logistyki oraz technik eksploatacji portów i terminali. Posiada certyfikat European Junior Logistican. Ekspert w zakresie logistyki i logistyki produkcji. Specjalizuje się w koncepcji Lean Management, którą bada jako naukowiec i stosuje w praktyce pracując na co dzień, jako doradca w organizacjach wdrażających lean. Zafascynowany japońskim stylem zarządzania opartym o funkcjonowanie przedsiębiorstwa Toyota. W obszarze jego zainteresowań naukowych i badawczych znajduje się również optymalizacja i strategia działalności linii lotniczych. Autor artykułów z zakresu zarządzania i logistyki.

 

Dr Damian Ostrowski jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

Tomasz Smal
dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. WSB

Ekspert z zakresu kreowania kompetencji przywódczych i budowania zespołów oraz zrównoważonego rozwoju w obszarze funkcjonowania systemów logistycznych i bezpieczeństwa. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie pracy w siłach zbrojnych na stanowiskach kierowniczych, szkoleniowych i logistycznych. Uczestniczył w operacjach międzynarodowych poza granicami kraju oraz w strukturach NATO. Pełnił funkcje menedżerskie na uczelni wojskowej jako Dyrektor Instytutu i Dziekan. Obecnie trener liderów i wykładowca akademicki przedmiotów m.in.: systemy logistyczne i transport, utrzymanie systemów technicznych, zarządzanie zespołem, przywództwo. Angażuje się w międzynarodowe projekty naukowe z zakresu logistyki, bezpieczeństwa i edukacji liderów.


Tomasz Smal jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

dr inż. Justyna Świeboda
dr inż. Justyna Świeboda

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria mechaniczna. Analityk i menadżer w Polskim Instytucie Transportu Drogowego think tanku polskiej branży TSL (transport, spedycja, logistyka), którego celem jest szerzenie wiedzy o transporcie. Jako menadżer projektów odpowiada za wydawanie publikacji nt. transportu (np. transportu intermodalnego), zarobkach kierowców czy bieżących wydarzeń. Absolwentka Wydziału Mechanicznego kierunku Transport na Politechnice Wrocławskiej. Od kilku lat wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach logistyka i inżynieria zarządzania.

 


Dr inż. Justyna Świeboda jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez nią udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

mgr inż. Marcin Pieleszek

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia różnego rodzaju programów edukacyjnych, na różnych szczeblach kształcenia. Dydaktykę zawsze łączył z praktyką. Z technologiami IT związał swoją drogę zawodową: prowadząc firmę wdrożeniową, pracując jako informatyk, a następnie administrator systemów informatycznych. Jest autoryzowanym inżynierem systemowym i trenerem technologii Microsoft (Microsoft Certified Trainer, MCSE, Microsoft Certified IT Professional, Microsoft Certified Solutions Associate). Prowadzi zajęcia na uczelniach biznesowych oraz doradza w zakresie infrastruktury, narzędzi i bezpieczeństwa IT w firmach. Współautor "Biblii e-biznesu 2" (red. Maciej Dutko, wyd. grupa Helion, 2016), twórca i kreator nowego projektu easyITsecurity.pl, przybliżającego w sposób przystępny wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa technologii IT.Marcin Pieleszek jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

WSB Wrocław. Mężczyzna w niebieskiej koszuli siedzący przy laptopie.
mgr inż. Sebastian Sobczyk

Menedżer kierunku studiów informatyka w WSB we Wrocławiu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener systemu SAP ERP oraz SAP S/4 HANA. Konsultant wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Alicja Gębczyńska
dr inż. Alicja Gębczyńska

Specjalista w zakresie zarządzania procesami w sektorze biznesowym i publicznym, posiada doktorat z ekonomii z zakresu zarządzania procesami i zarządzania jakością. Menedżer kierunku studiów inżynieria zarządzania w WSB we Wrocławiu, wykładowca kierunku logistyka na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, gdzie prowadzi zajęcia m.in.: Projektowanie strategii w ujęciu procesowym, Projektowanie procesów logistycznych, Normalizacja i zarządzanie jakością oraz Inżynieria jakości. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy akademickiej zdobyte w WSB we Wrocławiu, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechnice Śląskiej, w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu oraz w Międzynawowym Instytucie Zarządzania Logistyką (IML) w Paryżu. Autor i współautor licznych artykułów naukowych oraz monografii wydawanych w Polsce i za granicą, laureat konkursów grantowych i staży badawczych. Członek Federacji Naukowej WSB-DSW. Przez wiele lat prowadziła własną firmę szkoleniową, dziś aktywnie współpracuje z biznesem i sektorem publicznym. Jest certyfikowanym wykładowcą programu ADONIS wykorzystywanego do zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, biegle posługuje się programem ADOscore umożliwiającym implementację strategicznej karty wyników. W wolnych chwilach uprawia sport - pilates, narciarstwo oraz jogę. 

dr Joanna Wieprow
dr Joanna Wieprow

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Trener biznesu, specjalista z zakresu zarządzania finansami, inwestycji alternatywnych oraz analizy finansowej. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Autorka licznych publikacji naukowych w dyscyplinie ekonomii i finansów, w tym monografii dotyczących podejmowania decyzji finansowych.  

 

Dr Joanna Wieprow jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez nią udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB

 


Ciekawe artykuły dr Joanny Wieprow poświęcone tematyce ekonomii i finansów przeczytasz na blogu Wyższych Szkół Bankowych Okiem Praktyków

dr inż. Katarzyna Topolska
dr inż. Katarzyna Topolska

Doktor nauk technicznych, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Inżynierskich Studiów Logistycznych w WSB we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i transportowymi. Posiada doświadczenie w tworzeniu, zarządzaniu i utrzymaniu informatycznych systemów logistycznych. Jest konsultantem z zakresu zarządzania logistycznego, procesów logistycznych, badań i optymalizacji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Jarosław Kłosowski
Jarosław Kłosowski

Prowadzi zajęcia z zakresu dobrych praktyk w logistyce, logistyki w gospodarce światowej i nowoczesnych systemów magazynowania. Przez wiele lat pełnił kluczowe role przy realizacji nowatorskich projektów w zakresie logistyki. Wdrażał unikalne rozwiązania w rozległych systemach dystrybucji, zajmował się optymalizacją łańcucha dostaw i gospodarką magazynowa. Kierował największymi operacjami i firmami logistycznymi w Polsce. Kierował operacjami magazynowymi w Szwecji i na Węgrzech, w Anglii wdrażał projekt zaopatrzenia dla Nissan i Rover, pracował przy dużych projektach logistycznych w Holandii. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, praktyk zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej, wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzaniem edukacją w strategicznych branżach na Dolnym Śląsku. Współautor patentu technologii oczyszczania wody. Promotor kilkuset prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich. Założycielka kierunku studiów inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, którego w latach 2016-2019 była Menadżerem i pełniła funkcję Kierownika Zespołu Dydaktycznego. Uczestniczyła w grupach roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 oraz Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007. W latach 2015-2016 pełniła funkcję Dyrektora ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej, w latach 2004-2015 Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2005-2008 związana z Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie. Członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Współorganizatorka i uczestniczka ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń w Polsce i za granicą, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych na uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach. Prelegent i członek komitetów naukowych kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji w Polsce i za granicą m.in.: Japonii, Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Republice Południowej Afryki.  Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilkunastu artykułów z tzw. Listy Filadelfijskiej, które dotyczą zagadnień związanych z ochroną środowiska, energią odnawialną, ekologistyką, zarządzaniem, ekonomicznymi aspektami turystyki, turystyką i aktywnością fizyczną - zwłaszcza osób w wieku senioralnym. Publikacje te uzyskały ponad 200 cytowań w literaturze światowej. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon oraz Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint–Etienne we Francji. Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Wykłada na uczelniach w Polsce, kilka lat pracowała również na uczelniach zagranicznych m.in. Uniwersytecie Sabałdzkim (Université de Savoie) we Francji oraz Uniwersytecie Zachodniej Szkocji w Wielkiej Brytanii (University of the West of Scotland). Prywatnie podróżniczka, pilot i organizator wypraw egzotycznych dla rodziny i przyjaciół. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

dr inż. Jerzy Dudek

Prowadzi zajęcia z organizacji i funkcjonowania centrów logistycznych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Aktywnie reprezentuje uczelnię na arenie międzynarodowej współpracując z zagranicznymi uczelniami, środowiskiem biznesowym i instytucjami partnerskimi WSB we Wrocławiu. Ukończył studia wyższe na wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej, gdzie następnie pracował w Instytucie Geotechniki a w 1972 r. wyjechał na stypendium rządu francuskiego do Ecole des Mines de Nancy (Akademia Górnicza w Nancy), gdzie przygotował pracę doktorską. Związany z górnictwem przebywał na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Francji, by wreszcie zostać wykładowcą ENIG (Ecole d’Ingenieurs de Gabes) w Tunezji. Następnie przeniósł się do Madrytu, później do Bilbao w Kraju Basków, pracując w prywatnych przedsiębiorstwach i dzieląc się wiedzą praktyczną ze studentami Akademii Górniczej w Madrycie i w Owiedo. W 1998 roku podjął wyzwanie tworzenia nowej firmy konsultingowo-szkoleniowej działającej w dziedzinie logistyki. W latach 2001 -2009 był wykładowcą i prorektorem ds. Ogólnych i Kontaktów z Zagranicą w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  W latach 2009-2010, jako visiting-profesor prowadził Międzynarodową Katedrę Logistyki w ICN NANCY METZ Business School, jednej z najstarszych uczelni biznesowych we Francji. Był także profesorem wizytującym w Ecole des Mines de Nancy, gdzie prowadził zajęcia z zakresu europejskiej polityki transportowej.

dr inż. Jacek Jagodziński

Ukończył politechnikę Wrocławską na specjalności automatyka i robotyka, jest ekspertem w zakresie teorii sterowania, modelowania systemów oraz ich optymalizacji. Autor artykułów z zakresu innowacji i problemów decyzyjnych w logistyce.

dr inż. Mariusz Topolski

Doktor nauk technicznych nadany w 2008r. Zatrudniony w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki. Prowadzone badania zastosowania miękkich metod obliczeniowych w procesach wspomagających logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Główny specjalista do spraw zarządzania, wdrożenia, prowadzenia projektów programistycznymi w Centrum Informatyki Logistyki i Szkoleń. Wieloletni konsultant w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach z zakresu  analiz statystycznych i modelowania. Specjalista ds. pozyskania klientów strategicznych oraz marketingu firmy.

  • Zadanie optymalizacji produkcji metodą programowania liniowego – algorytm Simplex.
  • Zadanie optymalizacji produkcji metodą programowania liniowego – algorytm sztucznej bazy.
  • Optymalizacja transportu metodą górnego-lewego rogu.
  • Optymalizacja sieci dystrybucji z zastosowaniem algorytmu FordaFulkersona.
  • Optymalizacja zarządzania zapasami w ujęciu łańcucha logistycznego 
dr inż. Aleksander Szlachta

Doktorat w specjalności logistyka obronił na Akademii Obrony Narodowej. Praktyk, zawodowo związany z logistyką, przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w logistyce wojska.  Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Autor i współautor opracowań i artykułów z zakresu kosztów i efektywności procesów logistycznych, infrastruktury logistycznej i logistyki wojska.

Agata Kobyłt

Asystentka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w Instytucie Logistyki od roku 2011, przewód doktorski otworzyła w 2014 r. Koordynator w projekcie finansowanym a Erasmus +. Pracowała jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Autorka książek i publikacji. Realizowała projekty i szkolenia dla czołowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie optymalizacji zarządzania zapasami, usprawnianiu procesów i procedur oraz systemach controllingu logistycznego. Trener biznesu i konsultant wielu firm polskich i międzynarodowych. Posiada międzynarodowy certyfikat ESLog – European Senior Logistician – certyfikat na poziomie doradczym. Specjalizuje się w tematach: podstawy logistyki, logistyka zaopatrzenia, controlling logistyczny, zarządzanie produktem w logistyce.

Marek Dąbrowski

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony menedżer w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, doradca, trener. Przez 8 lat Dyrektor Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych „Dolny Śląsk”. Uczestnik wielu Komisji Międzynarodowych jako reprezentant polskiego ministerstwa ds. transportu, dotyczących bilateralnych kontaktów w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i osób. Obecnie trener i doradca transportowy.