Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • Lean Manufacturing,
 • prognozowanie produkcji,
 • SAP PP.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Język polski branżowy
 • Socjologia
 • Prawo w logistyce
 • Proseminarium      
 • Wychowanie fizyczne      
Przedmioty kierunkowe:
 • Comarch
 • Matematyka I
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Podstawy logistyki
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Projekt logistyczny
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka  produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Matematyka II
 • Infrastruktura logistyczna
 • Ekonomika transportu
 • Koszty procesów logistycznych
 • Transport i spedycja
 • Normalizacja i zarządzanie jakością 
 • Ekologistyka 
 • Podstawy finansów
Przedmioty specjalnościowe:
 • Laboratorium procesów produkcyjnych AnyLogic
 • Laboratorium RFID
 • Lean Manufacturing
 • Prognozowanie produkcji
 • SAP PP
 • Six sigma w produkcji
 • Zarządzanie jakością