Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • projektowanie systemów logistycznych,
 • laboratorium systemów logistycznych,
 • business Intelligence.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Język polski branżowy
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Prawo w logistyce
 • Proseminarium            
 • Wychowanie fizyczne  
Przedmioty kierunkowe:
 • Comarch
 • Ekonomika transportu
 • Eksploatacja systemów technicznych
 • Fizyka 
 • Grafika inżynierska Autocad 
 • Infrastruktura logistyczna
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Inżynieria jakości w logistyce
 • Logistyka przedsiębiorstw ZPD
 • Logistyka zwrotna 
 • Matematyka I
 • Matematyka II
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów 
 • Metody optymalizacyjne w łańcuchu logistycznym
 • Podstawy finansów
 • Podstawy konstrukcji maszyn 
 • Podstawy logistyki
 • Projekt logistyczny
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Systemy bazodanowe 
 • Transport i spedycja
 • Wprowadzenie do badań operacyjnych 
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
Przedmioty specjalnościowe:
 • Laboratorium RFID
 • Projektowanie systemów logistycznych
 • Laboratorium systemów logistycznych
 • Business Intelligence
 • Inżynieria ruchu i logistyka miejska
 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Towaroznawstwo i opakowania
 • Zarządzanie magazynem