Co zyskujesz studiując logistykę w WSB?

 

Specjalności w tym kierunku są dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich. Oznacza to, że poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji możesz zapłacić mniej o 225 zł na drugim i trzecim roku studiów, czyli 450 zł łącznie mniej. Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

Certyfikowane zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: Comarch ERP XL, SAP R3, AnyLogic 7, AutoCad (3D) 2015, Monza, RFID, Adonis, TransEdu, Microsoft IT Academy Advanced. 

WSB we Wrocławiu posiada nowoczesne laboratoria logistyczne, w tym magazynowe wykorzystujące technologię RFID.

Jako student masz możliwość dołączenia do aktywnie działającego Studenckiego Koła Logistycznego oraz Koła Naukowego SAP PORT, gdzie spotykają się prawdziwi pasjonaci.

Kluczowe cechy kierunku:

Promocja
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
Laptop
specjalistyczne oprogramowanie
nowoczesne laboratoria
certyfikaty cenione przez pracodawców
Krawat
zawód pożądany na rynku pracy

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zarządzać łańcuchem logistycznym.
Opracowywać projekty grafiki inżynierskiej.
Stosować filozofię Kaizen i zasady mechaniki i wytrzymałości materiałów.
Projektować przestrzeń magazynową.
Obsługiwać program klasy ERP – COMARCH XL.
Mapować procesy logistyczne.
Zarządzać projektem logistycznym i flotą transportową.
Sporządzać prognozy popytu i sprzedaży.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Koordynator dronów
Niestacjonarne Stacjonarne Dofinansowane Nowość Rekrutacja zakończona
od 390 zł 415 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Logistykę  produkcji, zapotrzebowania, dystrybucji
  • Transport i spedycję
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wykładowcy

dr Damian Ostrowski
dr inż. Katarzyna Topolska
dr inż. Mariusz Topolski
dr inż. Jerzy Dudek
dr inż. Jacek Jagodziński
Jarosław Kłosowski
dr inż. Aleksander Szlachta
Marek Dąbrowski
Agata Kobyłt
dr Damian Ostrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni wykładowca i trener z zakresu zarządzania i logistyki. Specjalizujący się w następujących dziedzinach: optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, strategie logistyczne, innowacyjne rozwiązania...

dr Anna Brdulak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalność biznes międzynarodowy) i podyplomowych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczony analityk badań rynkowych. Certyfikowana trenerka biznesu z zakresu umiejętności miękkich, specjalistka w dziedzinie...

dr inż. Katarzyna Topolska

Doktor nauk technicznych nadany w 2007 r. Zatrudniona w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki. Sprawuje funkcję Kierownika Zakładu Dydaktycznego Inżynierskich Studiów Logistycznych. Prowadzone badania naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami...

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań...

dr inż. Mariusz Topolski

Doktor nauk technicznych nadany w 2008r. Zatrudniony w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki. Prowadzone badania zastosowania miękkich metod obliczeniowych w procesach wspomagających logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Główny...

dr inż. Jerzy Dudek

Ukończył studia wyższe na wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Podjął pracę w Instytucie Geotechniki tejże Uczelni, a w 1972r. wyjechał na stypendium rządu francuskiego do Ecole des Mines de Nancy (Akademia Górnicza w Nancy), gdzie przygotował pracę doktorską. Związany z...

dr inż. Alicja Gębczyńska

Pracownik Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, specjalista z zakresu zarządzania procesami usługowymi oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Posiada certyfikat ADONIS – Process Modeller oraz certyfikat audytora zarówno wiodącego jak i wewnętrznego....

dr inż. Jacek Jagodziński

Ukończył politechnikę Wrocławską na specjalności automatyka i robotyka, jest ekspertem w zakresie teorii sterowania, modelowania systemów oraz ich optymalizacji. Autor artykułów z zakresu innowacji i problemów decyzyjnych w logistyce.

Jarosław Kłosowski

Absolwent  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dziś Współpracownik Katedry logistyki Wyższej szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi  zajęci zakresu Dobrych praktyk w logistyce, Logistyki w gospodarce światowej, i Nowoczesnych systemów magazynowania. Przez wiele lat pełnił kluczowe...

dr inż. Aleksander Szlachta

Adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Doktorat w specjalności logistyka - uzyskał na Akademii Obrony Narodowej. Praktyk, zawodowo związany z logistyką - wieloletnia praca na kierowniczych stanowiskach w logistyce wojska. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów-...

Marek Dąbrowski

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony menedżer w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, doradca, trener. Przez 8 lat Dyrektor Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych „Dolny Śląsk”. Uczestnik wielu Komisji Międzynarodowych jako reprezentant...

dr Anna Orzeł

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku administracja oraz na kierunku prawa. Po ukończeniu studiów pracowała jako doradca w departamencie prawnym. Od 2006 roku...

Agata Kobyłt

Asystentka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w Instytucie Logistyki od roku 2011, przewód doktorski otworzyła w 2014 r. Koordynator w projekcie finansowanym a Erasmus +. Pracowała jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Autorka książek i...

mgr inż. Marcin Pieleszek

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia różnego rodzaju programów edukacyjnych, na różnych szczeblach kształcenia. Dydaktykę zawsze łączył z praktyką. Z technologiami IT związał swoją drogę zawodową: prowadząc firmę...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF