Co zyskujesz studiując inżynierię zarządzania w WSB?

Specjalność w tym kierunku jest dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Oznacza to, że poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji możesz zapłacić mniej o 1 295 zł na drugim i trzecim roku studiów oraz 647,50 zł na ostatnim semestrze czyli 3 237,50 zł łącznie mniej. Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

W trakcie studiów część przedmiotów zrealizujesz w ramach płatnego stażu. W sumie będzie to aż 9 miesięcy zdobywania doświadczenia w firmie, za które otrzymasz wynagrodzenie. 

We współpracy z firmą Materialise S.A. uruchomiliśmy pilotażowy program studiów w ramach którego część zajęć prowadzona jest w laboratoriach Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D Materialise S.A. w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce.

Centrum Lean Manufacturing  

Celem centrum jest budowanie Twojej świadomości o istniejących procesach i systemach produkcyjnych oraz logistycznych zachodzących na produkcji. Poprzez odpowiednio przygotowane gry symulacyjne i studia przypadków na stanowiskach doświadczalnych zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie koncepcji Lean management/Lean manufacturing.

 

Zajęcia realizowane są w laboratoriach i pracowniach komputerowych, które wyposażone są w profesjonalne oprogramowanie tj. AutoCAD, Matlab, Scilab (licencja GNU) lub Octave (licencja GNU). 

Studenci odbywają zajęcia praktyczne w laboratoriach firmy Materialise S.A., która jest partnerem studiów dualnych. Zobacz co na temat kształcenia opartego o współpracę nauki i biznesu mówią Piotr Adamczewski Dyrektor Zarządzający Materialise S.A. i dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin Kierownik Zespołu Dydaktycznego na kierunku Inżynieria zarządzania. Dowiedz się więcej

Kluczowe cechy kierunku:

Krawat
studia i praca w jednym
płatny staż
Dyplom
dodatkowe certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
prestiżowy dyplom inżyniera

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zrozumiesz działanie procesów i systemów produkcyjnych oraz technologii produkcji
Poznasz narzędzia informatyczne użyteczne w pracy inżyniera.
Będziesz potrafił posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań zarządczych i inżynierskich w produkcji i jakości.
Nauczysz się języka obcego – w tym specjalistycznego języka z zakresu inżynierii zarządzania.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Stacjonarne Studia inżynierskie Dofinansowane Rekrutacja zakończona
od 390 zł 415 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.: 

  • Inżynierskie zarządzanie jakością
  • Grafikę inżynierską Autocad
  • Systemy bazodanowe

Wykładowcy

Sylwia Lasota
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
mgr inż. Wojciech Patkowski
Monika Tyszkiewicz
dr inż. Magdalena Spychała
dr inż. Katarzyna Topolska
dr Damian Ostrowski
mgr Małgorzata Krajewska-Nieckarz
Adam Karpiński
dr Rafał Tyszkiewicz
dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Menedżer kierunku Inżynieria Zarządzania, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia...

Sylwia Lasota

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr administracji. Reprezentantka w Polsce niemieckiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Drezdeńskiej (GWT-TUD GmbH Drezno), Przedstawicielka w Polsce Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy...

dr Joanna Nogieć

Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w...

dr Tomasz Kopyściański

Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania...

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Doktor nauk ekonomicznych (Specjalizacja: Zarządzanie). Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania...

mgr inż. Wojciech Patkowski

Absolwent Wydziału Mechaniczno - Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Termoenergetyka. Ukończył także Studia podyplomowe – „Procesy spajania.  Projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych” na Wydziale Mechanicznym Politechniki...

Monika Tyszkiewicz

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Obecnie słuchacz programu Executive MBA - Project Management w WSB we Wrocławiu. Posiada...

dr inż. Magdalena Spychała

Absolwentka Studiów Doktoranckich w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej praca doktorska brała udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego...

dr inż. Katarzyna Topolska

Doktor nauk technicznych nadany w 2007 r. Zatrudniona w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki. Sprawuje funkcję Kierownika Zakładu Dydaktycznego Inżynierskich Studiów Logistycznych. Prowadzone badania naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami...

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań...

dr Damian Ostrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni wykładowca i trener z zakresu zarządzania i logistyki. Specjalizujący się w następujących dziedzinach: optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, strategie logistyczne, innowacyjne rozwiązania...

mgr Małgorzata Krajewska-Nieckarz

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Filologia Angielska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodyki Badań w Naukach o Zarządzaniu oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy ARG. Doświadczenie w biznesie zdobywała w...

Adam Karpiński

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który ukończył w 1996 roku broniąc pracę magisterską zatytułowaną – „Karty płatnicze i czeki jako bezgotówkowe formy płatności” na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Następnie w 2006 roku ukończył studia...

dr Rafał Tyszkiewicz

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, koncentruje się na nowoczesnych metodach i technikach zarządzania, z uwzględnieniem zarządzania relacjami z dostawcami oraz klientami. Promotor ponad 130 prac magisterskich i licencjackich.
Członek kolegium redakcyjnego magazynu...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF