Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • programowanie aplikacji mobilnych i internetowych,
 • podstawy administracji systemami Linux,
 • wprowadzenie do technologii: VR/AR/MR.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy
 • Microsoft Office 365 i Google Apps SCRIPT
 • Metody efektywnej nauki
 • Język polski branżowy
 • Prawo nowych technologii
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT
 • Ekonomia
 • BHP
 • Wprowadzenie do projektu kierunkowego
 • Wychowanie fizyczne
Przedmioty kierunkowe:
 • Podstawy sieci komputerowych
 • Serwerowe systemy operacyjne
 • Algorytmika i struktury danych
 • Systemy bazodanowe
 • Narzędzia do automatyzacji budowy oprogramowania 
 • Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych
 • Wprowadzenie do technologii VR/AR/MR
 • Podstawy administracji systemami Linux
 • Zarządzanie karierą w branży IT
 • Wprowadzenie do testowania
 • Podstawy programowania
 • Matematyka dyskretna
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP - SAP R3
 • Systemy klienckie
 • Systemy zarządzania treścią CMS
 • Systemy Business Intelligence
 • Programowanie urządzeń Internetu Rzeczy iOT
 • Matematyka I
 • Matematyka II
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
Przedmioty wybieralne:
 • Praktyka zawodowa
 • Projekt kierunkowy