Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • budowę hybrydowej infrastruktury IT,
 • webapps i aplikacje mobilne,
 • aplikacje internetu rzeczy.
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • Język obcy
 • Microsoft Office 365 i Google Apps SCRIPT
 • Metody efektywnej nauki
 • Język polski branżowy
 • Prawo nowych technologii, prawo IT
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • BHP
 • Proseminarium
 • Wychowanie fizyczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
 • Administrowanie systemem Linux
 • Blockchain i jego zastosowanie 
 • Fizyka
 • Funkcjonalność zintegrowanych systemów informatycznych - SAP S/4 HANA
 • Inżynieria Internetu Rzeczy
 • Inżynieria oprogramowania w środowisku ms .net
 • Inżynieria serwerowych systemów operacyjnych windows
 • Inżynieria zachowań interpersonalnych w organizacji
 • IT w automotive
 • Komunikacja i efektywność pracy inżynierów
 • Matematyka dyskretna
 • Matematyka I
 • Matematyka II
 • Metody numeryczne dla inżynierów
 • Narzędzia do automatyzacji budowy oprogramowania
 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy inżynierii bezpieczeństwa IT
 • Podstawy programowania w języku Python
 • Podstawy technologii sieciowych
 • Podstawy testowania oprogramowania
 • Podstawy uczenia maszynowego
 • Programowanie obiektowe w języku Python
 • Projektowanie i tworzenie stron www
 • Systemy bazodanowe
 • Współczesne systemy telekomunikacyjne
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w IT
 • Zaawansowane techniki programowania w języku Python
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
 • Aplikacje Internetu rzeczy
 • Budowa architektury bezpieczeństwa IT
 • Budowa hybrydowej infrastruktury IT
 • Infrastructure as a code
 • Projekt zespołowy
 • Webapps i aplikacje mobilne
 • Zaawansowane przetwarzanie danych w chmurze
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów