Organizacja studiów

Organizacja studiów - Katarzyna Osińska

Katarzyna Osińska
Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych
Studia podyplomowe to sposób na zdobycie nowych kwalifikacji oraz pogłębienie posiadanej wiedzy. Jest to doskonała okazja do poszerzenia umiejętnoś...

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowe we Wrocławiu!

W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu organizacja zarówno procesu rekrutacji, jak i samego toku studiów pomyślana jest tak, aby jak najbardziej uprościć formalności oraz zaoszczędzić czas słuchaczy. Na studia można zapisać się przez internet, a w trakcie ich trwania można na bieżąco monitorować wszystkie przydatne informacje w wewnętrznym systemie komunikacji – Extranecie.

Organizacja zjazdów
Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00, średnio co 2 tygodnie. Studia obejmują 8-13 miesięcy nauki i 8-18 weekendowych zjazdów (w zależności od wybranego kierunku studiów). Całoroczny harmonogram zjazdów słuchacze otrzymują na pierwszym spotkaniu.

Sprawdź harmonogram wybranego kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Materiały dydaktyczne
Słuchacze na każdych zajęciach otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego, najczęściej w formie testu, lub przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów
Każdy kierunek studiów ma zapewnioną opiekę kierownika merytorycznego, czyli osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Kierownik przygotowuje programy studiów i kompletuje kadrę dydaktyczną. Odpowiada także za jakość przygotowanych materiałów i służy radą słuchaczom.

Biblioteka WSB we Wrocławiu
Uczelnia posiada własną bibliotekę, której księgozbiór liczy ponad 90 000 pozycji oraz 120 tytułów specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych. Jest to jedna z największych bibliotek wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce, oferująca najnowszą literaturę o szeroko rozumianej tematyce biznesowej. Każdy słuchacz może bezpłatnie wypożyczyć podręczniki na okres trwania nauki. Biblioteka posiada komputerowy katalog zbiorów publikowany w internecie oraz dostęp do katalogów on-line innych bibliotek. W czytelni znajdują się samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W trakcie roku akademickiego biblioteka WSB otwarta jest we wszystkie dni tygodnia.

Extranet
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu mogą Państwo sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
  • stan opłat za studia.

Opinie słuchaczy
Uczelnia dba o przyjazną obsługę procesu dydaktycznego. Słuchacze studiów podyplomowych 2 razy w roku oceniają wykładowców, wypełniając specjalną ankietę. Pozwala to na bieżące dostosowywanie programów zajęć do potrzeb słuchaczy i zapewnienie jak najwyższej jakości całego procesu kształcenia.

Zakwaterowanie
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ma zawarte porozumienia z wybranymi hotelami w mieście, dzięki czemu słuchacze mogą korzystać z usług hotelowych na preferencyjnych warunkach.

infografiki600-2.jpg

infografiki600-1.jpg