Zobacz inny kierunek

Zarządzanie projektem WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

Zarządzanie projektem - studia w WSB we Wrocławiu 

Potrzebujesz szerszych informacji o kierunku? Jesteś zainteresowany kontaktem z kierownikiem merytorycznym kierunku?  Zostaw kontakt!

Według badań Standish Group aż 88% projektów kończy się niepowodzeniem mimo stosowania tradycyjnych metod zarządzania i drogiego oprogramowania. Przekroczenia budżetu, niedotrzymanie terminów i niska jakość wykonanych prac przy jednoczesnym przemęczeniu zespołów projektowych to najczęstsze problemy. Studia Zarządzanie Projektem pozwalają poznać najskuteczniejsze metody zarządzania projektem i portfelem projektów, m.in. metodę łańcucha krytycznego, dzięki któremu można realizować dwa razy więcej projektów w dwa razy krótszym czasie.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

foto233x134_85.jpg„Wybrałam Zarządzanie projektem, ponieważ wydawało mi się najbardziej wszechstronnym i uniwersalnym kierunkiem. Nabyte umiejętności pozwolą mi rozwijać się w niemal każdej branży. Ogromnym plusem tej specjalizacji jest współpraca z ludźmi pracującymi w różnych branżach, co daje możliwość analizy omawianych problemów z wielu perspektyw”.

 
Kinga Pawełka
Absolwentka kierunku Zarządzanie projektem

Cel
Celem studiów jest praktyczne wykształcenie na najwyższym światowym poziomie liderów zmian w swoich organizacjach, w rolach kierowników projektów, szefów biur zarządzania projektami, dyrektorów i członków zarządu. Absolwenci dołączą do elitarnej sieci doświadczonych profesjonalistów dysponujących potężną wiedzą w zakresie poprawy wyników biznesowych swoich firm.

Korzyści

 • Słuchacze zastosują narzędzia myślowe teorii ograniczeń Goldratta do usuwania kluczowych problemów biznesowych organizacji.
 • Zdefiniują projekty, które w krótkim czasie przyniosą istotne korzyści finansowe i przygotują się do zarządzania ich realizacją.
 • Poznają metodę wernisażową, łańcuch krytyczny i kanban, aby uniknąć przekroczeń czasu i budżetu, uszczuplenia obiecanego zakresu czy też wyczerpania ludzi.
 • Dostaną dostęp do najnowocześniejszego software.
 • Nauczą się komunikować i kierować zespołem projektowym.
 • Zdobędą doświadczenie w prezentowaniu przed decydentami i dowiedzą się, jak wpływać na organizację, by szła w kierunku coraz większej efektywności.

Studia umożliwiają słuchaczom ponadto:

 • nieodpłatne uzyskanie certyfikatu wydawanego przez MANDARINE Project Partners
 • przygotowanie do międzynarodowego certyfikatu Theory of Constraints International Certification Organization (poświadczającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu teorii ograniczeń i zarządzania projektami). Wszelkie informacje na temat certyfikacji w zakresie zarządzania projektami przez TOCICO znajdują się na tej stronie.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia mają charakter wyłącznie warsztatowy: uczestnicy poznają wiedzę poprzez studia przypadków i stosują ją do zarządzania własnymi projektami już podczas pierwszego zjazdu.

 • Zajęcia dostarczają konkretnych narzędzi. Uczestnicy otrzymują na czas studiów zarówno software do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego, jak i są wyposażani w bogaty zestaw narzędzi myślowych do radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
 • Uczestnicy przez 100 dni zarządzają realizacją własnego projektu pod opieką konsultantów MANDARINE Project Partners.
 • Zajęcia są całkowicie zorientowane na praktykę codziennego zarządzania.
 • Zajęcia mają charakter sekwencyjny i są skoordynowane: każdy kolejny temat logicznie wynika z poprzednich, a wszyscy prowadzący są z MANDARINE Project Partners.

Uczestnicy
Studia są kierowane do osób, które chcą być liderami zmian w swoich organizacjach, niezależnie od aktualnie zajmowanego stanowiska. Odebrawszy solidne przygotowanie, nasi absolwenci inicjują szeroko zakrojone projekty zmieniające oblicza swoich firm, w wyniku czego otrzymują oni zakres odpowiedzialności zgodny ze swoim potencjałem i wizją.

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektem, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami.

logo-4.jpgZespół MANDARINE Project Partners pomógł zrealizować na czas największy projekt IPO w Europie — wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie koncernu Polska Grupa Energetyczna SA. Na co dzień pracujemy z firmami, które cierpią z powodu złej wielozadaniowości, zmagają się z opóźnieniami i przekroczeniami budżetu w projektach i doświadczają problemów wynikających z braku rzetelnej informacji o postępach prac w projektach.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektem w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 8
Liczba godzin: 128
Liczba zjazdów: 8
Liczba semestrów: 2

Podstawy zarządzania projektami (12 godz.)

 • Wstęp do studiów i zarządzania projektami (4 godz.)
 • Podstawy teorii ograniczeń (8 godz.)
Wskazanie rzeczywistych przyczyn problemów z terminowością, budżetem i zakresem projektu. Identyfikacja kroków procesu zarządzania i realizacji projektu oraz zdefiniowanie roli ograniczenia w zarządzaniu..
 
Analiza przedprojektowa (12 godz.)
 • Diagnoza systemowa przy pomocy narzędzi myślowych TOC (4 godz.)
 • Generowanie rozwiązań problemów biznesowych przy pomocy narzędzi myślowych TOC (8 godz.)
Identyfikacja kluczowych problemów i generowanie przełomowych rozwiązań z wykorzystaniem techniki chmury. Minimalizacja negatywnych efektów ubocznych proponowanych rozwiązań przy pomocy gałęzi negatywnej oraz budowanie zaangażowania w zmiany przez zastosowanie koncepcji poziomów oporu przed zmianą.
 
Analiza biznesowa projektu (14 godz.)
 • Cele i miary: ocena rentowności i wybór projektów (8 godz.)
 • Definiowanie projektu (6 godz.)
Tworzenie karty projektu (OPP), ustalanie celów biznesowych i operacyjnych projektu oraz produktów projektu i kryteriów odbioru, powiązanie celów projektu z celami firmy, ustalanie ról w projekcie (sponsor, kierownik projektu, kierownicy zadań), identyfikacja projektów  nierentownych (chupchików).
 
Planowanie proejktu i zaządzanie realizacją (28 godz.)
 • Techniki planowania projektu (8 godz.)
 • Metoda łańcucha krytycznego (8 godz.)
 • Kanban w redukcji złej wielozadaniowości, zarządzaniu projektami zwinnymi i portfelem projektów (8 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie (4 godz.)
Tworzenie sieci projektu, harmonogramowanie, przypisywanie zasobów, przyspieszanie projektu metodą łańcucha krytycznego, redukcja złej wielozadaniowości przy pomocy kanbanu (projekt lub portfel), właściwe użycie narzędzi informatycznych, tworzenie planów awaryjnych, zarządzanie realizacją projektu.
 
Ludzie w projekcie (16 godz.)
 • Komunikacja w projekcie (8 godz.)
 • Praca z zespołem projektowym (8 godz.)
Identyfikacja i usuwanie najczęstszych problemów w komunikacji ustnej i pisemnej, delegowanie i odbieranie zadań, udzielanie informacji zwrotnej, wykorzystanie naturalnych preferencji ludzi do budowy efektywnego zespołu, unikanie zbędnej pracy zespołowej, praca z zespołem na różnych etapach rozwoju.
 
Zagadnienia zaawansowane (24 godz.)
 • Drzewo strategii i taktyki firmy zarządzanej projektowo (16 godz.)
 • Zarządzanie projektem rozwoju biznesu (8 godz.)
Sprawdzanie stosowalności metody łańcucha krytycznego w danym środowisku biznesowym, doprowadzanie do zgody interesariuszy na fundamentalną zmianę sposobu zarządzania projektami w firmie, tworzenie i testowanie innowacyjnych modeli biznesowych 
w start-upie, przygotowanie do skalowania start-upu.
 
Konsolidacja wiedzy (22 godz.)
 • Prezentacje i analiza raportów z analiz przedprojektowych (2 godz.)
 • Seminarium dyplomowe (4 godz.)
 • Egzamin końcowy i obrona prac podyplomowych (16 godz.)
Prezentowanie przed decydentami, zadawanie pytań i krytyczna ocena prezentowanych analiz i raportów, zastosowanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania zagadnień biznesowych w czasie rzeczywistym w warunkach naturalnych.
 
FORMA ZALICZENIA
 • Przedstawienie pisemnych streszczeń wskazanych lektur
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z publicznej prezentacji raportu z realizacji własnego projektu, opracowanego pod kierunkiem 
 • wykładowców (zalecana praca zespołowa)
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektem w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy są  zgranym zespołem praktyków zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem oraz przygotowaniem dydaktycznym. Kierownik studiów zajmuje się optymalizacją zarządzania projektami od końca lat 90-tych XX wieku, uczestnicząc w tym czasie w największych realizowanych w Polsce projektach.

Marek Kowalczyk
Kierownik merytoryczny kierunku, wykładowca w zakresie teorii ograniczeń i zaawansowanych zagadnień zarządzania projektami. Wraz z zespołem MANDARINE Project Partners pomógł zrealizować w terminie największy w Europie projekt IPO — wejście na GPW Polskiej Grupy Energetycznej SA. W warty 2 mld USD projekt zaangażowane było ok. 2000 osób i zakończono go w „niemożliwym” czasie 7 miesięcy. W ramach MINT Books jest wydawcą literatury z zakresu teorii ograniczeń. Był organizatorem trzech edycji TEDxWSB.  Studiował w Tokyo International College i State University of New York at Buffalo; jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze specjalizacją w zakresie logiki i metodologii nauki.

Szymon Włochowicz
Zastępca kierownika merytorycznego kierunku, wykładowca w zakresie zarządzania ryzykiem i zwinnych metod zarządzania. Praktyk zarządzania projektami i portfelem projektów. Menedżer w firmie tworzącej systemy informatyczne dla biznesu, odpowiedzialny za rozwiązania mobilne. Stworzył i prowadził Project Management Office w wiodącej ogólnopolskiej firmie internetowej. Zarządzał zespołem tworzącym produkt mobilny używany przez 1,3 mln osób. Ekspert w zakresie zwinnych metod zarządzania. Rozwija narzędzia myślowe teorii ograniczeń do synchronizacji programów i portfeli projektów.

Tomasz Drozdel
Wykładowca w zakresie narzędzi myślowych i metody łańcucha krytycznego. Koordynator ds. projektów w firmie WIELTON SA. Swą karierę zawodową zaczynał jako konstruktor. Wiedziony nieustającą chęcią optymalizacji otaczającej go rzeczywistości, zainicjował przemiany, które w krótkim czasie zaskutkowały wdrożeniem w Centrum Badawczo-Rozwojowym zarządzania portfelem projektów rozwoju nowych produktów zgodnie z metodą łańcucha krytycznego. Obecnie odpowiada za koordynację i terminową realizację portfela kilkunastu kluczowych dla grupy kapitałowej WIELTON projektów.

dr Marzena Mazur
Wykładowca w zakresie komunikacji i pracy zespołowej. Coach, mentor, doradca biznesowy i dziennikarz radiowy. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią biznesu. Specjalizuje się w marketingu narracyjnym (personal branding) i rozwoju zawodowym wyższej kadry menedżerskiej. Jest prezydentem polskiego oddziału International Institute of Coaching. Od wielu lat współpracuje z Radiem Tok FM prowadząc pierwszą w Polsce autorską audycję o zarządzaniu „Strefa Szefa”. Autorka kilkunastu artykułów naukowych i kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej i codziennej.

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie projektem w WSB we Wrocławiu

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

8 RAT1 RATA
890 zł7120 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

bud. A, p.101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923