Zobacz inny kierunek

Studia menedżerskie


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia menedżerskie - studia w WSB we Wrocławiu 

Uwarunkowania, w których funkcjonują współczesne firmy, zmuszają menedżerów do ciągłego trenowania i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz osobowościowych. Coraz większą rolę w gospodarce odgrywa również mały biznes. Te i inne czynniki uwzględniono przy wypracowywaniu koncepcji programowej podyplomowych studiów menedżerskich. Program studiów jest konsultowany i wspierany merytorycznie przez Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”.
 
Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.
 

foto233x134_81.jpg"W pewnym momencie kariery realizacja postawionych sobie celów zawodowych w kierunku zarządzania zespołem programistów i konsultantów wymagała ode mnie poszerzenia kompetencji menedżerskich. Wybrałem podyplomowe studia menedżerskie na WSB, ponieważ oferowały różnorodny zakres merytoryczny zajęć. Dziś w codziennej pracy menedżera czerpię niejednokrotnie z wiedzy teoretycznej i doświadczeń nabytych podczas wykładów i ćwiczeń".

Marek Garbacz
Absolwent Studiów menedżerskich, dyrektor Działu Technologii SAP, SI-Consulting sp. z o.o.

Cel
Głównym celem SP Menedżerskich jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do rozumienia współczesnego biznesu, zwiększania trafności i efektywności podejmowania decyzji biznesowych, a także do inicjowania i prowadzenia samodzielnych działań związanych z biznesem.  Zajęcia są jednocześnie zorientowane na ćwiczenie ważnych umiejętności zawodowych i kompetencji osobowościowych przydatnych w pracy menedżera oraz w doborze kadr

Korzyści
Walorem studiów jest dosyć uniwersalny program obejmujący zarówno aspekty prawno- organizacyjne, jak również finansowe, rynkowe, metodyczne i kadrowe. Zajęcia prowadzą trenerzy z doświadczeniem praktycznym i są one zorientowane  zarówno na doskonalenie umiejętności zawodowych, jak również na trening umiejętności osobowościowych. Wyróżnikiem studiów jest także duży nacisk na aktywne formy zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i gier, co dodatkowo wzmacnia integrację uczestników i sprzyja dobrej atmosferze studiów. Wszystko to stwarza szeroką i ciekawa bazę wymiany kontaktów i doświadczeń między uczestnikami. Ważne jest także to, że po zakończeniu studiów kadra trenerska jest otwarta na kontakty i konsultacje ze słuchaczami.

Kierunek jest objęty patronatem Stowarzyszenia „Klub MBA Wrocław”, dzięki czemu słuchacze mają możliwość:

 • uczestniczenia w dwóch dedykowanych panelach dyskusyjnych prowadzonych przez absolwentów MBA
 • uczestniczenia w merytorycznych spotkaniach otwartych organizowanych przez Stowarzyszenie.
Dodatkowa korzyść:
 • Zwycięzcy w grze biznesowej„PROMAR” otrzymają cenione na rynku pracy certyfikaty z opisem gry. 
   

Praktyczny charakter studiów
W trakcie zajęć są prezentowane i przybliżane liczne przykłady praktyczne tzw. „dobrych praktyk biznesowych”, a także efektywnie stosowane zróżnicowane formy aktywne takie, jak warsztaty, ćwiczenia kierownicze, symulacje decyzyjne, przypadki  i inscenizacje czy analiza dokumentów organizacyjnych oraz finansowych. Wyróżnikiem studiów jest kompleksowa gra biznesowa PROMAR, znana i prowadzona w środowiskach uczelnianych oraz biznesowych. Gra PROMAR jest rozgrywana w formie zajęć wyjazdowych, finansowanych przesz WSB we Wrocławiu. Zwycięzcy w tej grze otrzymują doceniane na rynku pracy certyfikaty z opisem gry.

Uczestnicy
Uczestnikami studiów mogą być potencjalni menedżerowie (szczególnie w organizacjach komercyjnych), osoby na stanowiskach menedżerskich zamierzające zaktualizować i uporządkować swoją wiedzę oraz przećwiczyć posiadane umiejętności zawodowe i osobowościowe, właściciele i współwłaściciele małych firm oraz osoby zamierzające uruchomić
swój biznes.

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Studia menedżerskie, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 
logo_-_stowarzyszenie.jpg

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Studia menedżerskie w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 192
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2

Zarzdzanie firmą (60 godz.)

 • Otoczenie prawne biznesu (8 godz.)
 • Zarządzanie firmą i struktury działalności gospodarczej (16 godz.)
 • Marketing (8 godz.)
 • Zarządzanie sprzedażą (8 godz.)
 •  Zarządzanie biznesem (16 godz.)
 • Zakupy w biznesie (4 godz.)
Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie analizy kluczowych regulacji prawnych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem form organizacyjno-prawnych, łącznie z konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi ich wyboru.  Poznają także podstawowe zasady i narzędzia analizy marketingowej, sprzedaży i zakupów.
 
Gry i ćwieczenia kierownicze (28 godz.)
 • Trening kierowniczy (12 godz.)
 • Gra biznesowa „PROMAR” – zajęcia wyjazdowe dofinansowane przez WSB (16 godz.)
Trening kierowniczy jest zorientowany na doskonalenie wybranych kompetencji osobowościowych w pracy menedżerskiej (funkcjonowanie interpersonalne, zarządzanie czasem, myślenie i działanie selektywne, skłonność do ryzyka, praca zespołowa, funkcjonowanie koncepcyjne, orientacja na wyniki, kreatywność, myślenie analityczne i całościowe). Ważną funkcją treningu jest także aspekt integracyjny grupy studenckiej. Gra „PROMAR” obejmuje zarówno wiedzę, jak i umiejętności biznesowe oraz kompetencje osobowościowe.
 
Finanse w biznesie (28 godz.)
 • Podstawy finansów (8 godz.)
 • Analiza finansowa (8 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza i controlling (12 godz.)
Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę pozwalającą zrozumieć i analizować sytuację finansową biznesu (w zakresie działalności operacyjnej i cash flow). Ważnym celem w programie jest uwrażliwienie słuchaczy na istotę i znaczenie zarządzania przez wyniki (w tym przybliżenie istoty i funkcji controllingu). Wyróżnikiem tego bloku są aktywne formy dydaktyczne i prezentacja rozwiązań praktycznych.
 
Czynnik ludzki w biznesie (44 godz.)
 • Sylwetka współczesnego menedżera (8 godz.)
 • Sztuka kierowania ludźmi (8 godz.)
 • Psychologia kierowania (12 godz.)
 • Dobór i ocena kadr (8 godz.)
 • Systemy motywacyjne w biznesie (8 godz.)
Zajęcia przybliżają współczesną sylwetkę menedżera, doskonalą umiejętności doboru pracowników i budowania z nimi dobrych relacji z wykorzystaniem scenek i ćwiczeń odnoszących się do konkretnych sytuacji. Ważnym wątkiem będzie również doskonalenie umiejętności poprawnego formułowania i przekazywania zadań łącznie ze sztuką delegowania i porządkowania kompetencji (w tym umiejętność opisu stanowiska organizacyjnego).
 
Instrumentarium zarządzania (32 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne (8 godz.)
 • Wybrane narzędzia i techniki menedżera (12 godz.)
 • Negocjacje w biznesie (8 godz.)
 • Symulacje biznesowe (4 godz.)
Blok zorientowany na kształtowanie i doskonalenie wybranych narzędzi i technik stosowanych w pracy menedżera w zakresie budowania i analizowania strategii, negocjacji, a także w pracach organizacyjnych. Ważnym wątkiem będzie także przybliżenie istoty symulacji finansowych i doskonalenie umiejętności ich stosowania w biznesie (bilansowanie czynników produkcji, kalkulacja kosztów, symulowanie wyników finansowych, punkt graniczny).
 
FORMA ZALICZENIA
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub case studies indywidualnie lub zespołowo.
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Studia menedżerskie w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm, konsultanci, trenerzy i eksperci w takich dziedzinach, jak marketing i sprzedaż, finanse, zarządzanie, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Walorem studiów jest dosyć uniwersalny program obejmujący zarówno aspekty prawno-organizacyjne, jak również finansowe, rynkowe, metodyczne i kadrowe. Zajęcia prowadzą trenerzy z doświadczeniem praktycznym i są one zorientowane  zarówno na doskonalenie umiejętności zawodowych, jak również na trening umiejętności osobowościowych.

grzegorz_wudarzewski.jpgdr Grzegorz Wudarzewski 
Kierownik kierunku, wykładowca, trener i konsultant. Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce ZZL,  projektowania struktur, zarządzania projektami, narzędzi i technik menedżerskich oraz klimatu organizacyjnego i kultury organizacyjnej. Jest trenerem i konsultantem w firmach konsultingowych (m.in.  Sjos, Vademecum, Vento). Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Chorzowie na kierunkach „Menedżerskie Studia Podyplomowe”, „Zarządzanie kadrami”, „Psychologia zarządzania”, „Zarządzanie sprzedażą”. Zrealizował szereg projektów szkoleniowych i doradczych na rzecz praktyki gospodarczej m.in. w: Z.E.M. DUSZNIKI SP. Z O.O., ZAKŁAD KOMUNALNY W OPOLU, ALUPLAST POZNAŃ SP. Z O.O., NOVOL SP. Z O.O.  Od kilku lat prowadzi badania klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwach i z tego zakresu obronił pracę doktorską na UE Wrocław.

tomasz_kopyscianski.jpg

dr Tomasz Kopyściański
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzanie w WSB we Wrocłąwiu. Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

Monika Szymonek-Stec, MBA
Kierownik merytoryczny kierunku. Absolwentka studiów MBA w Oxford Brooks University and Polish Open University, podyplomowych studiów Public Relations i Psychologii Zarządzania oraz Psychologii Społecznej w SWPS. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
Certyfikowany trener biznesu, trener rozwoju osobistego, coach oraz licencjonowany trener  International Coach Federation, wykładowca akademicki. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w tworzeniu kompleksowych strategii komunikacyjnych i szkoleniowych. Właściciel firmy szkoleniowej Szymonek Stec ACADEMY, Training Manager oraz  Senior Expert w Executive Boost Growth.

michal_szlachcic_233x134.jpgMichał Szlachcic
Kierownik merytoryczny kierunku studiów podyplomowych Trener biznesu. Praktyk, ekonomista, współzałożyciel i członek Zarządu Logintrade S.A. Wykładowca na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych „Zakupy w Biznesie” i „Zarządzania Sprzedażą”, autor i kierownik podyplomowego studium „Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zrealizował szereg projektów konsultingowych oraz szkoleniowych dla takich firm jak: VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o., BANK ZACHODNI WBK S.A., POLKOMTEL S.A., POLIFARB WROCŁAW-CIESZYN S.A., POLMOS WROCŁAW S.A., POCZTA POLSKA, RUCH S.A., CERMAG Sp. z o.o., KAUFLAND Sp. z o.o., GOTEC POLSKA Sp. z o.o. oraz wielu innych.

dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska
Dyrektor Kancelarii Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zajęcia na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest autorką publikacji z zakresu sądowego stosowania prawa, roli zawodowej profesjonalnego pełnomocnika oraz postępowania cywilnego oraz autorką rozprawy doktorskiej z zakresu wpływu prawa UE na praktykę interpretacyjną sądów polskich.

dr Jerzy Jagoda
Wykładowca WSB i praktyk zarządzania. Ukończył Akademię Ekonomiczną w 1976. Doktorat z zakresu organizacji i zarządzania uzyskał w 1985 r. Adiunkt w AE we Wrocławiu 1985-2008, a obecnie w WSB we Wrocławiu. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor  w Norwegian Business School w Bergen, Norwegia. W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od 1992 r. właściciel firmy (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling). Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz gier biznesowych.

dr Katarzyna Kulig-Moskwa 
Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja zarządzanie). Adiunkt w Instytucie  Zarządzania  i Marketingu  oraz kierownik zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, CSR. Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych oraz jako konsultant ds. zarządzania. Trener biznesu oraz wykładowca na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych.  Naukowo interesuje się zagadnieniami CSR w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników. Na co dzień współpracuje z firmami w zakresie programów dydaktycznych i konsultingowych.

Ceny studiów na kierunku Studia menedżerskie w WSB we Wrocławiu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT1 RATA
625 zł565 zł6250 zł5650 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30,W dniach 31.05 oraz 01.06 Biuro Rekrutacji jest nieczynne.

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923