Stypendia i zniżki

Czesne w WSB we Wrocławiu może być dużo niższe dzięki różnego rodzaju promocjom i zniżkom.

Więcej informacji o zniżkach dla studentów WSB

Jesteś absolwentem WSB we Wrocławiu? Sprawdź zniżki dla absolwentów!

W WSB możesz ubiegać się o następujące stypendia:

 • Stypendia socjalne
  Wrocławska WSB nie zapomina o studentach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bez względu na wybrany przez nich tryb nauki. Wsparcie finansowe, przyznawane ze środków ministerialnych, można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. W roku akademickim 2016/2017 o stypendium socjalne mogą starać się osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 780 zł.
 • Stypendia sportowe
  Wrocławska WSB stawia na kulturę fizyczną promując studentów wyróżniających się znakomitymi osiągnięciami sportowymi, którzy reprezentują barwy naszej Uczelni. Stypendia sportowe przyznawane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i można otrzymać je już po pierwszym roku studiów.
 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  WSB we Wrocławiu to Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym. Przyznajemy stypendia dla osób z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 30.08.2005 nr 164 poz. 1365).
 • Stypendia dla Liderów
  Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz Uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni. Tylko w ostatnim roku akademickim wyróżniliśmy nimi aż 11 studentów.
 • Zapomogi
  Przyznajemy jednorazowe wsparcie finansowe studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Są to świadczenia dotowane przez MNiSW.

DOTYCZY OBCOKRAJOWCÓW:

Prawo do ubiegania  się o:

 • stypendium socjalne i zapomogi,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów posiadają Obcokrajowcy, którzy podjęli kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ustawy  z  dnia  27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Zobacz również: Program VIS