Kim jesteśmy?

Ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym absolwentów wszystkich form kształcenia realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu funkcjonującym od 1999 roku.

Zobacz nasz statut

 

Dołącz do Stowarzyszenia!

Warunkiem zapisu do Stowarzyszenia Absolwentów jest:

  • ukończenie studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych w WSB we Wrocławiu
  • zapoznanie się ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów
  • złożenie wypełnionej deklaracji członkowskiej

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską można:

  • przesłać mailem na adres: stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl
  • złożyć osobiście w WSB we Wrocławiu, pok. 011 (w przyziemiu) budynek A (ul. Fabryczna 29-31) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym tel. 71 376 23 77

Co zyskujesz dołączając do nas:

  • wsparcie Biura Karier
  • możliwość udziału w organizowanych specjalnie dla członków stowarzyszenia wykładach, szkoleniach, spotkaniach towarzyskich
  • kontakt z pracownikami merytorycznymi uczelni
  • pełną informację o rozwoju i ofercie WSB
  • koleżeńskie i biznesowe kontakty z innymi absolwentami WSB we Wrocławiu

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, pokój 011 (w przyziemiu)
tel. 71 376 23 77
e-mail: stowarzyszenie@sawsb.wroclaw.pl

 

Więcej informacji: