Staże, praktyki, praca

Dzięki nawiązanym kontaktom z pracodawcami zarówno z rynku lokalnego, jak i ogólnopolskiego, studenci i absolwenci WSB we Wrocławiu mają dostęp do wielu ciekawych ofert praktyk, staży i pracy stałej oraz czasowej. 

 

W każdym roku akademickim z różnych form pośrednictwa praktyk, staży i pracy prowadzonych przez Biuro Karier korzysta ponad 1000 studentów.

Praktyki

Biuro Karier zajmuje się organizacją praktyk obowiązkowych i dobrowolnych.

 

Dzięki praktykom możesz:

 • zdobyć doświadczenie zawodowe, które zaprocentuje w przyszłej pracy,
 • zweryfikować swoje predyspozycje zawodowe,
 • zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy,
 • zdobyć referencje zawodowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązkowych praktyk studenckich można znaleźć w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie.
 

Staże, praca

JobTeaser - CAREER CENTRE 

to platforma pośrednictwa pracy, staży i praktyk dla  studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocław

 

 

Zapraszamy do rejestracji:


STUDENCI /ABSOLWENCI 

 • dostęp dla studentów/absolwentów - osób poszukujących pracy, praktyk, staży jak również osób chcących rozwijać się zawodowo poprzez udział w indywidualnych konsultacjach z naszymi doradcami, licznych warsztatach, webinarach i spotkaniach z pracodawcami) 
 •  https://tiny.pl/9qnvd 

PRACODAWCY

 • dostęp dla pracodawców  poszukujących pracowników, praktykantów, stażystów 

           Do wyboru mają Państwo możliwość założenia jednego z 2 kont:

KONTO PODSTAWOE – KONTO REKRUTERA 

KONTO ROZSZERZONE – KONTO FIRMY 

 • DLA CZŁONKÓW RAD BIZNESU 
 • DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH UCZELNI

Link dostępu: 

https://wsb- wroclaw.jobteaser.com/pl/recruiter_account/sign_in 

 

Link dostępu: 

https://wsb- wroclaw.jobteaser.com/pl/company_account/sign_in 

Rozwiązanie umożliwia: 

 • monitorowanie momentu zatwierdzenia ofert przez Biuro Karier WSB Wrocław, 
 • monitorowanie liczby odsłon i zgłoszeń kandydatów, 
 • podstawowe funkcje do selekcji zgłoszeń kandydatów, 
 • wybór sposobu aplikacji (e-mail, witryna zewnętrzna), 
 • targetowanie ogłoszeń do kandydatów z konkretnych kierunków studiów. 

 

 

Rozwiązanie umożliwia: 

 • emitowanie ofert (wszystkie funkcje konta podstawowego - konta rekrutera) 
 • promowanie marki swojego pracodawcy poprzez stworzenie strony prezentacyjnej widocznej dla studentów, 
 • umożliwia także tworzenie prywatnych wydarzeń 

 


Zasady świadczenia usług przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  

Obowiązek informacyjny 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 381. 

 

 

Kontakt 

Magdalena Kuczyńska-Czubak 

e-mail: magdalena.kuczynska-czubak@wsb.wroclaw.pl 
tel. 71 376 23 61 

 

 

platforma pośrednictwa pracy

Spotkania z pracodawcami

Jeśli chciałbyś mieć bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą, możesz wziąć udział w poniższych inicjatywach Biura Karier.
 

WSB Career Trends 2022 - spotkania z pracodawcami

"WSB Career Trends" to cykl bezpłatnych webinariów dla studentów WSB we Wrocławiu prowadzonych przez pracodawców. Na spotkaniach eksperci nie tylko podzielą się aktualną wiedzą z obszarów działalności reprezentowanej firmy, ale też opowiedzą o aktualnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych.  

Podczas spotkań przedstawiciele firm, będący ekspertami z danej dziedziny, przedstawią aktualne trendy, możliwości rozwoju, a także wymagania dla danego kierunku kariery.

Wystąpienia prowadzone będą również w formie  szkoleń połączonych  z prezentacją firmy.

  

Więcej informacji o edycji WSB Career Trends 2022/2023 na stronie www. 

GPS-gdzie po studiach? Pracuj w ...

Spotkania online pracodawców ze studentami i absolwentami prezentujące zakres działalności firmy oraz jej procesy rekrutacyjne (w formie prezentacji, szkoleń specjalistycznych, warsztatów rekrutacyjnych, webinarium itp.).

Spotkania realizowane są w okresie październik-czerwiec.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych wydarzeń publikowane są na na platformie JobTeaser - Career Center  

Szybkie rekrutacje z Biurem Karier

Projekt zakłada przeprowadzenie rekrutacji online przez pracodawcę. Rekrutacja dotyczy konkretnej oferty zgłoszonej w systemie pośrednictwa pracy Biura Karier. Spotkanie odbywa się w ustalonych godzinach zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Studenci i absolwenci mają możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych i wzięcia udziału we wstępnej selekcji.

Spotkania realizowane są w okresie październik-czerwiec.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych wydarzeń publikowane są na na platformie JobTeaser - Career Center  

Inne projekty realizowane we współpracy z pracodawcami

W trakcie roku akademickiego, we współpracy  z pracodawcami, realizujemy również inne, projekty rozwojowe.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych wydarzeń publikowane są na na platformie JobTeaser - Career Center