Staże, praktyki, praca

Dzięki nawiązanym kontaktom z pracodawcami zarówno z rynku lokalnego, jak i ogólnopolskiego, studenci i absolwenci WSB we Wrocławiu mają dostęp do wielu ciekawych ofert praktyk, staży i pracy stałej oraz czasowej. 

 

W każdym roku akademickim z różnych form pośrednictwa praktyk, staży i pracy prowadzonych przez Biuro Karier korzysta ponad 1000 studentów.

Praktyki

Biuro Karier zajmuje się organizacją praktyk obowiązkowych i dobrowolnych.
Dzięki praktykom możesz:
•    zdobyć doświadczenie zawodowe, które zaprocentuje w przyszłej pracy,
•    zweryfikować swoje predyspozycje zawodowe,
•    zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy,
•    zdobyć referencje zawodowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązkowych praktyk studenckich można znaleźć w Extranecie w zakładce Organizacja toku studiów/Praktyki studenckie.
 

Staże, praca

Szukasz pracy lub chcesz zmienić obecną? Skorzystaj z bazy ofert staży i pracy Biura Karier, w której znajdziesz wiele interesujących ofert pracy dorywczej i stałej oraz ciekawe możliwości stażowe.

 

Jak skorzystać ze stażu/pracy?

  • wypełnij kwestionariusz osobowy dostępny w Extranecie w zakładce Biuro Karier / Pośrednictwo Pracy  
  • jeśli zarejestrujesz się w Biurze Karier szczegóły ofert pracy/staży sprawdzisz w Extranecie w zakładce Biura Karier

Wiele firm składa w bazie danych Biura Karier interesujące oferty rekrutacyjne. Jeśli spełnisz wypisane tam wymagania, pracownik biura skontaktuje się z Tobą drogą elektroniczną lub telefonicznie.

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI
Jeśli chciałbyś mieć bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą, możesz wziąć udział w poniższych inicjatywach BK.
 

GPS-gdzie po studiach? Pracuj w ...

Spotkania pracodawców ze studentami i absolwentami prezentujące zakres działalności firmy oraz jej procesy rekrutacyjne ( w formie warsztatów, prezentacji, case study, study tour, itp.). 

Szybkie Rekrutacje z Biurem Karier

Projekt zakłada przeprowadzenie rekrutacji na terenie uczelni przez pracodawcę. Rekrutacja dotyczy konkretnej oferty zgłoszonej w systemie pośrednictwa pracy Biura Karier. Spotkanie odbywa się w ustalonych godzinach (3-4h) zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Studenci i absolwenci mają możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych i wzięcia udziału we wstępnej selekcji.

Targi pracy

Jako student, a także absolwent WSB we Wrocławiu możesz poszukiwać pracy również w trakcie Targów Pracy, które odbywają się na uczelni. Podczas Targów Pracy będziesz miał możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z procedurami rekrutacyjnymi, oczekiwaniami firm oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych.