Współpraca

W ramach rozwijania swojej działalności naukowo-badawczej, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu współpracuje zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i z biznesem.

Wśród uczelni zagranicznych współpracujących z WSB w zakresie wspólnego prowadzenia projektów naukowo-badawczych, organizacji konferencji i wymiany kadry dydaktycznej, są m.in.:

  • National Mining University, Dnipropetrovsk
  • Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica
  • Chalmers University of Technology, Göteborg
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicíc
  • Centre d'Economie de la Sorbonne, Université Paris

Uczelnia współpracuje również z ponad 40 uczelniami w całej Europie w zakresie programu Erasmus, który umożliwia zarówno wymianę studentów, jak i kadry dydaktycznej.

Więcej o współpracy WSB we Wrocławiu z zagranicą