Realizowane badania

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu realizuje różnego rodzaju badania własne, finansowane ze środków statutowych. 

Zespoły badawcze w WSB we Wrocławiu

Obszar badawczy Kierownik
Zespół Naukowy Logistyki prof. dr. hab. Andrzej Bujak
Zespół Naukowy Interdyscyplinarny dr hab. Agnieszka Dejnaka
Pomiar i wsparcie IT dla biznesu dr hab. Tadeusz Gospodarek
Współczesne analizy tekstu i dyskursu dr Tomasz Górski
Zespół Naukowy Innowacji Finanasowych dr Tomasz Kopyściański
Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi dr Katarzyna Kulig-Moskwa
Zespół Naukowy Współćzesnego Zarządzania prof. dr hab. Krzysztof Łobos
Centrum badań nad mikroekonomicznymi podstawami makroekonomii prof. zw. dr hab. Marian Noga
Innowacje a rozwój regionalny dr hab. Johannes Platje (w ramach Zespołu prof. dr hab. K. Safina)
Społeczno - kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania turystyki i rekreacji dr Daniel Puciato
Zespół Naukowy ds. komercjalizacji wyników badań naukowych prof. dr hab. Krzysztof Safin
Zespół Naukowy Przedsiębiorczości i Zarządzania prof. dr hab. Krzysztof Safin
Strategia i zarządzanie marketingowe prof. zw. dr  hab. Aniela Styś

Zarządzanie informacją i wiedzą

prof. zw. dr hab. inż. Jacek Unold

Centrum badań problemów prawnych i ekonomicznych współczesnych migracji międzynarodowych dr hab. Izabela Wróbel