Czasopisma naukowe

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest Wydawcą dwóch czasopism naukowych:

  • Central European Review of Economics and Management – CEREM (www.cerem-review.eu),
  • Central and Eastern European Journal of Economics and Management – CEEJME (www.ceejme.eu)

W chwili obecnej za publikację w każdym z nich przysługuje 8 punktów.

 

Nabór artykułów do CEREM oraz CEEJME prowadzony jest w trybie ciągłym. Złożone artykuły podlegają wstępnej weryfikacji przez Redakcję pod kątem dopasowania do profilu czasopisma oraz poziomu naukowego. Ponadto weryfikowana jest zgodność z wymaganiami redakcyjnymi (streszczenie, bibliografia, przypisy, słowa kluczowe, itd.) Następnie artykuły wysyłane są do recenzji.

Do oceny artykułu złożonego do publikacji w CEREM oraz CEEJME powołuje się dwóch recenzentów będących pracownikami naukowymi albo ekspertami z obszaru naukowo-badawczego, zgodnego z przedmiotem opracowania.

Redakcja CEREM oraz CEEJME unika konfliktów interesów bądź okoliczności, które mogłyby obniżyć wiarygodność postępowania recenzyjnego. Na etapie gromadzenia recenzji procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą.

Każdy artykuł zgłoszony do czasopisma jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Stosowany jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

 

 Artykuły prosimy składać przy wykorzystaniu Open Journal System (OJS), który znajduje się na stronie:

CEREM - http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ

CEEJME - http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/CEEJME/

 

Prosimy o przesyłanie plików artykułów za pośrednictwem systemu OJS bez danych osobowych

Wymogi edytorskie dostępne są na stronie:

CEREM - http://www.cerem-review.eu/publish-in-cerem/

CEEJME - http://ceejme.eu/information-for-authors/

 

W Central European Review of Economics and Management oraz Central and Eastern European Journal of Economics and Management publikowane są tylko artykuły w języku angielskim. Redakcja wspomaga proces tłumaczenia na język angielski, jednak preferowane są artykuły złożone w języku angielskim. W sprawie szczegółów, prosimy o kontakt z sekretarzem naukowym albo redaktorem naukowym.

 

Redaktor naukowy:

dr. hab. Johannes Platje, prof. WSB, johannes.platje@wsb.wroclaw.pl

Sekretarz naukowy Redakcji:

dr. Tomasz Rólczyński, tomasz.rolczynski@wsb.wroclaw.pl

 

WSB University in Wrocław publishes two scientific journals:

  • Central European Review of Economics and Management – CEREM (www.cerem-review.eu),
  • Central and Eastern European Journal of Economics and Management – CEEJME (www.ceejme.eu)

At this moment, the Ministry of Science values a publication with 8 points.

 

Articles for publication in CEREM and CEEJME can be submitted at any time. The editors will first assess the article from the scientific point of view, and whether it fits in the profile of the journals. When these conditions as well as the technical requirements are fulfilled (abstract, keywords, references, et.), the article will be sent for review.

The rule is that reviewers are scientists / experts in the field of scientific interest of the submitted article. In order to prevent conflict of interests, which would reduce the reliability of the reviewing process, the article will undergo a double blind peer review. Reviews are only available to the reviewer, the author, as well as the editor.

 

Articles can be submitted vial the Open Journal System (OJS):

CEREM - http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ

CEEJME - http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/CEEJME/

 

Please submit the article file without personal data. Editorial requirements are available at:

CEREM - http://www.cerem-review.eu/publish-in-cerem/

CEEJME - http://ceejme.eu/information-for-authors/

 

The Central European Review of Economics and Management and the Central and Eastern European Journal of Economics and Management only publish articles in English. While the editorial team can support the translation of articles into English, submissions in English are preferred. If you have questions, please contact:

 

Editor in Chief:

dr. hab. Johannes Platje, prof. WSB, johannes.platje@wsb.wroclaw.pl

Secretary of the editorial team:

dr. Tomasz Rólczyński, tomasz.rolczynski@wsb.wroclaw.pl