Spotkania w szkołach

W tym roku, podczas warsztatów realizowanych przez Drużynę WSB w Państwa szkołach, pokażemy uczniom jak napisać dobre CV oraz jak „zabłysnąć” w czasie egzaminu ustnego lub rozmowy o pracę. Podamy praktyczne rady na opanowanie tremy w czasie wystąpień publicznych oraz podpowiemy jak zostać blogerem, vlogerem czy influencerem. Te nowe zajęcia już dawno przestały być tylko hobby, a stały się kolejnym modnym sposobem zarobkowania przez młode osoby. Nie zapomnimy także o cyberprzemocy, temacie, który jest bardzo ważny i może powodować poważne konsekwencje zarówno dla ofiary jak i oprawcy.

Warsztat 1. CV i rozmowa rekrutacyjna – jak się wyróżnić?

Zdecydowana większość uczniów prędzej czy później wejdzie na rynek pracy, niektórzy zaczną ją już w przyszłym roku wraz z rozpoczęciem studiów, a i na pewno znajdą się uczniowie, którzy proces zarabiania na własne konto już zaczęli. Umiejętność wyróżnienia się w procesie rekrutacji daje znaczącą przewagę nad innymi dlatego celem warsztatu jest omówienie wybranych elementów CV, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wizerunku w Internecie. Uczniowie po warsztacie będą wiedzieć, jak na początku swojej kariery zawodowej wyróżnić się spośród innych kandydatów w tych trzech obszarach.

 

W programie:

 • CV – przeżytek czy przyszłość? Podstawowe błędy popełniane w CV - wybór zdjęcia, błędy językowe, wypełnianie rubryki „zainteresowania”, itp.
 • Wizerunek w Internecie - gdzie szuka informacji przyszły pracodawca (Facebook, LinkedIn, Google etc.) oraz jak i po co dbać o wizerunek w wirtualnej rzeczywistości.
 • Rozmowa kwalifikacyjna – trzy elementy, dzięki którym można się wyróżnić.

Warsztat 2. Cyberprzemoc – jak się chronić?

Cyberprzemoc najdotkliwiej dotyka osoby młode. Podczas warsztatu omówione zostaną źródła przemocy w Internecie oraz zagrożenia z nią związane. Celem jest uświadomienie słuchaczom, że cyberprzemoc może dotknąć każdego, a jej konsekwencje ponosi nie tylko ofiara i jej otoczenie, ale także sprawca.

 

W programie:

 • Źródła cyberprzemocy, definicja, przykłady. Porównanie różnych form agresji (np. kłótnia w kontakcie bezpośrednim i internetowym).
 • Zagrożenia związane z cyberprzemocą dla ofiary (psychiczne, społeczne, fizyczne) oraz dla sprawcy (prawne, zawodowe, psychiczne).
 • Ochrona przed przemocą w Internecie z perspektywy potencjalnych ofiar i świadków. Powody, dla których nie warto stosować cyberprzemocy.

Warsztat 3. Bloger, vloger, influencer – zawód czy hobby?

Coraz większe znaczenie w życiu i w biznesie ma obecność w Internecie. Blogosfera to przestrzeń, do której wchodzą nie tylko pasjonaci, ale także eksperci i firmy. Śledzą trendy, dzielą się wiedzą i opiniami, z którymi liczą się ich czytelnicy.

 

W programie:

 • Bloger, vloger, influencer – kim jest i czym się zajmuje? Blogowanie jako zawód i jako hobby. Przykłady blogów, które są rozpoznawalne.
 • Po co zakładać blog? Cele osobiste i biznesowe.
 • Jak rozpocząć? Omówienie kilku pierwszych kroków niezbędnych do tego, aby założyć blog (cel, misja, wartości, nazwa, miejsce, Blogger vs Wordpress, koszty etc.).

Warsztat 4. Wystąpienia publiczne - jak się nie dać tremie?

Bez wątpienia jedną z kluczowych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne. Nabycie wprawy w mówieniu do innych oraz panowanie nad tremą daje duże możliwości. 

 

Podczas warsztatu uczniowie dowiedzą się, jak się przygotować i jak panować nad mową ciała, aby trema była czynnikiem mobilizującym, a nie dezorganizującym wystąpienie.

 

W programie:

 • Przygotowanie – kluczowe pytania (do kogo, po co, o czym, jak mówić?) oraz podstawowa struktura wystąpienia (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).
 • Wystąpienie – elementy mowy ciała (postawa, mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy), co robić, a czego unikać, aby dobrze wypaść przed słuchaczami.
 • Opanowanie tremy – czego się boimy i co zrobić, aby bać się mniej; przygotowanie i trening jako skuteczne metody niwelujące niepotrzebny stres.

Dodatkowe informacje

Materiał do warsztatów powstał we współpracy z psychologami i trenerami, dlatego ich merytoryka jest dostosowana do potrzeb i poziomu uczniów szkół średnich. Poruszane tematy zostały opracowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane w czasie wcześniejszych edycji warsztatów, przez samych uczniów.

 

Wszystkie spotkania poprowadzą studenci Wyższej Szkoły Bankowej, profesjonalnie przeszkoleni w tym zakresie.

Zaproponowane zajęcia odbędą się na terenie Państwa szkoły. Z uwagi na warsztatowy charakter prezentacji, spotkania wymagają zaangażowania uczestników.

 

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, żeby realizowany program spełnił swoje cele i przyczynił się do rozwoju Państwa uczniów. Dodatkowo nauczyciel otrzymuje pakiet materiałów związanych z tematyką prowadzonych warsztatów, które stanowią ich rozwinięcie i mogą stanowić podstawę do kontynuacji tej tematyki np. w ramach lekcji wychowawczych.