Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.

Centrum prasowe

Sylwetki naszych ekspertów oraz aktualne informacje prasowe dostępne są na stronie centrumprasowe.wsb.pl

Menedżerowi kierunków

Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

dr Bojana Bujwid-Sadowska

mgr inż. Sebastian Sobczyk

WSB Wrocław, wykładowca. Siedząca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

dr Anna Orzeł

dr Maciej Szczepanik

dr Joanna Filaber

dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB