Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.

 

Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Menedżerowie kierunków

mgr inż. Sebastian Sobczyk 

menedżer kierunku Informatyka

dr Tomasz Rólczyński

menedżer kierunku Finanse i rachunkowość 

dr Maciej Szczepanik

menedżer kierunku Mikrobiznes

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB
menedżerka kierunku Zarządzanie

dr Anna Orzeł
menedżerka kierunku Logistyka

dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB
menedżer kierunku Turystyka i rekreacja

dr Bojana Bujwid-Sadowska
menedżerka kierunku Filologia 

dr Jan Świderski

menedżer kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska
menedżerka kierunku Inżynieria zarządzania

Centrum prasowe

Sylwetki naszych ekspertów oraz aktualne informacje prasowe dostępne są na stronie centrumprasowe.wsb.pl