Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.

Centrum prasowe i blog

Wielu naszych wykładowców wypowiada się w mediach komentując bieżące wydarzenia gospodarcze i polityczne, analizując trendy i dzieląc się swoją wiedzą z opinią publiczną. Ich wizytówki wraz z linkami do wywiadów i komentarzy znajdziesz w Prasowym Centrum Informacyjnym dostępnym na stronie centrumprasowe.wsb.pl.

Zajrzyj też na blog Okiem Praktyków, gdzie wykładowcy udostępniają swoje artykułu pisane specjalnie dla studentów i kandydatów na studia. Blog dostępny jest na stronie wsb.pl/blog

Menedżerowi kierunków

Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

dr Bojana Bujwid-Sadowska

mgr inż. Sebastian Sobczyk

WSB Wrocław, wykładowca. Siedząca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

dr Maciej Szczepanik

dr Joanna Filaber

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB